H.K. Slembrouck

Klinisch Psycholoog
Praktijk Slembrouck H.
+32 472 323 148

Adres
Rustoorddreef 1c
1930 Zaventem
België

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2021 en de plannen voor 2022? Woon de online algemene ledenvergadering (ALV) bij op donderdag 27 januari waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen. Aansluitend vinden er twee lezingen plaats.

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Tien winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw kans op een prijs.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een cross-sectionele studie werd gekeken naar de prevalentie van PTSS, depressie en de daarmee samenhangende factoren bij 232 kinderen en adolescenten met een voorgeschiedenis van mishandeling in Zuidwest-Oeganda. In een prospectieve longitudinale studie bij 2593 Amerikaanse mariniers werd onderzocht of anhedonie een pre-trauma risicofactor voor PTSS symptomen zou kunnen zijn. Een derde studie onderzocht de latente structuur van PTSS op basis van een klinisch interview (CAPS-5).

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

Deze studie maakte gebruik van een netwerkanalyse op longitudinale gegevens van 698 oorlogsoverlevenden met PTSS in vijf Balkanlanden 8 jaar na de oorlog in de regio en een follow-up evaluatie 1 jaar later. De resultaten toonden aan dat hyperarousal symptomen andere PTSS-symptomen van baseline tot follow-up voorspelden en dat verschillende vermijdingssymptomen door andere PTSS-symptomen werden voorspeld.

De docu ‘Children of the Enemy’ volgt Patricio Galvez in de strijd om zijn zeven kleinkinderen uit kamp al-Hol in Syrië te redden. Zijn dochter overleed als IS-ganger en haar kinderen bleven achter.

Deze prevalentiestudie liet zien dat rouw een belangrijke factor is in de tegenslagen waarmee jonge mensen worden geconfronteerd voordat ze suïcide plegen. Rouw lijkt op te tellen bij bestaande tegenslagen. Duurzame ondersteuning bij rouwverwerking moet routinematig en onmiddellijk beschikbaar zijn. Proactieve ondersteuning is vereist, vooral als er aanwijzingen zijn voor andere tegenslagen.

In deze studie werd de effectiviteit onderzocht van een psychologische zelfhulpinterventie ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, genaamd Self-Help Plus. Er werd gekeken of deze interventie kan bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling van psychische stoornissen onder Syrische vluchtelingen die psychische problemen ervaren in Turkije. Self-Help Plus bleek een effectieve strategie om het ontstaan van psychische stoornissen te voorkomen. 

© 2022 NTVP - All Rights Reserved