Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) gaat vaak gepaard met cognitieve problemen, die door patiënten als hinderlijk kunnen worden ervaren. Neuropsychologische studies laten zien dat deze zich voornamelijk voordoen in het verbale (hippocampaal gemedieerde) declaratieve geheugen, het aandachtsdomein, het werkgeheugen en het executief functioneren, en bevestigen de impact op het dagelijks functioneren. Ook is in diverse studies aangetoond dat deze cognitieve problemen van invloed zijn op de effectiviteit van traumagerelateerde psychotherapie en werden in studies aanwijzingen gevonden dat deze cognitieve disfuncties deels omkeerbaar zijn door een succesvolle behandeling. In dit artikel wordt stilgestaan bij deze cognitieve problemen, worden inzichten hierover gedeeld vanuit de neurobiologie en worden er adviezen aangereikt voor de clinicus om rekening te houden met deze problemen tijdens de behandeling.

De 27-jarige Nederlandse verpleegkundige Anne besloot ruim een half jaar geleden haar baan op te zeggen. Ze was toe aan iets anders en werd medisch assistent op Lesbos, in vluchtelingenkamp Moria. “Met regelmaat moet ik zelf een onwijs potje huilen om wat ik zie en meemaak.”

Ondersteunend aan de processen van diagnostiek en monitoring worden vaak instrumenten ingezet. Over de validiteit ervan bij toepassing bij mensen met een migratieachtergrond en/of laaggeletterden is vaak nog (te) weinig bekend. Een cultuursensitieve benadering is nodig om diagnostiek en monitoring op een juiste manier aan te pakken. Deze werkkaart ondersteunt de professional bij een cultuursensitieve benadering van de patiënt.

Lifespan integration (LI) is a recent psychotherapy, developed in 2002 by Peggy Pace. Its main focus is to treat trauma and dissociative disorders. Repetitions of the LI time line seem to promote the development of a feeling of integration in the patient, allowing the patient to build a more solid central self. This qualitative study aimed to explore, from the LI therapists’ points of view, the feeling of integration, which results from LI.

Previous research has shown that first responders exhibit elevated rates of psychopathology. Factors predicting the development of this psychopathology, however, remain understudied. This study longitudinally examined predictors of posttraumatic stress disorder (PTSD), depression, and anxiety symptoms in first responders.

During the current COVID 19 pandemic, people in Europe are exposed to self-isolation, quarantine, job loss, risk of contracting COVID-19, or grief of loved ones. Such a complex array of stressors may lead to symptoms of adjustment disorder or posttraumatic stress disorder. This research protocol describes a study launched by the European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS) to investigate the impact of the COVID-19 pandemic on symptoms of adjustment disorder across eleven European countries.

Het einde van zijn leven is in zicht. Recent overleefde psychiater en filosoof Irvin Yalom – 89 jaar oud – ernstig hartfalen en herstelde wonderwel. Maar zijn vrouw en eeuwige liefde Marylin stierf eind vorig jaar. Een aardverschuiving voor de man die zijn leven lang anderen hielp bij verlies, rouw en verwerking. Zo vaak zag hij verdriet bij zijn patiënten, zoveel mensen hielp hij er bovenop. Maar nu is hij zelf aan de beurt en hij is verrast en gefascineerd door de mate waarin het hem overmant.

Acute stress symptoms (ASSs) are likely to be a common mental health problem in the acute period following the 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID-19) outbreak. To address this risk, substantial social support has been provided to relieve ASSs during the COVID-19 outbreak. However, the effectiveness of these support methods for relieving ASSs has not yet been assessed. The current study sought to examine the underlying mechanisms by which social support relieves ASSs, among primary and secondary school teachers.

© 2020 NTVP - All Rights Reserved