C.A.M. Frijters

Psychotherapeut
Trajectum FPK de Beuken
088 929 7000

Adres
Boylerstraat 4
8387 XN Boschoord
Drenthe
Nederland

In deze studie werd de effectiviteit van een verkorte online exposurebehandeling onderzocht. De behandeling werd door de participanten ervaren als een veeleisende maar effectieve vroege interventie na trauma. Het meest spanningsvolle onderdeel, waarin de herinnering van de traumatische gebeurtenis moest worden herbeleefd, werd als het meest effectieve onderdeel ervaren.

Op 9 mei 2006 is de NtVP opgericht, Vijftien jaar bestaat de vereniging en dat vieren we met u, ondanks maatregelen vanwege de pandemie. We hebben een mooi filmpje over ons verjaarsfeestje in voorbereiding, schrijven in het NtVP katern in de IMPACT over de recente geschiedenis en over de vooruitzichten van de vereniging en we hebben vijf interviews met en door prominente leden als Berthold Gersons, Miranda Olff, Mariel Meewisse en Berend Berendsen. Ik mag de reeks afsluiten in voorjaar ’22.

In dit dubbelinterview vertellen Arlette Schijns en Maarten Kunst over hun kijk op de rechten van slachtoffers tijdens een rechtszaak. Arlette Schijns treedt als advocaat op voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige gewelds-, zeden- en verkeersmisdrijven. Momenteel treedt zij op voor veel nabestaanden in het MH17 strafproces. Maarten Kunst is als hoogleraar Criminologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Momenteel verricht hij onderzoek naar de therapeutische en anti-therapeutische effecten van strafrechtelijke procedures op het geestelijk welbevinden van slachtoffers.

In januari 2021 werd voormalig NtVP-bestuurslid Marit Sijbrandij benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Het echte feest voor deze benoeming moet nog gevierd worden – typisch iets voor zodra het weer kan. Voorlopig schrijft, onderzoekt en begeleidt Marit nog vooral vanachter haar bureau in de achtertuin.

Vanwege het 15-jarig jubileum van de NtVP spreken we dit jaar met (oud-)bestuursleden van de vereniging. In dit tweede interview belichten we de ontwikkeling van het psychotraumaveld en de NtVP, en de visie op de toekomst met de voormalige en huidige NtVP voorzitter Mariel Meewisse en Trudy Mooren.

De NtVP faciliteert werkgroepen, de zogenaamde ‘Special Interest Groups’ (SIGs), die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het psychotrauma veld te verbinden. In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld geven wij het woord aan een lid van één van de SIGs. Deze keer: Yolande Kat. Zij is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GioS) bij de forensische polikliniek de Waag te Amsterdam, binnen de zorglijn voor Agressie en Vermogensdelicten.

De NtVP werd opgericht op 9 mei 2006. Dit jaar vieren we haar 15-jarige verjaardag,…

Ruim tweeduizend volwassenen hebben meegedaan aan de eerste Wave van CONNECT, de Nederlandse versie van…

© 2021 NTVP - All Rights Reserved