• This study examined mental health outcomes (probable depression and post-traumatic stress disorder (PTSD)) and alcohol consumption among UK military spouses/partners compared to women in the general population. Associations with military and socio-demographic characteristics were examined.

  • Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a potentially chronic and disabling disorder affecting a significant minority of people exposed to trauma. Various psychological treatments have been shown to be effective, but their relative effects are not well established. The authors undertook a systematic review and network meta-analyses of psychological interventions for adults with PTSD. Outcomes included PTSD symptom change scores post-treatment and at 1–4-month follow-up, and remission post-treatment.

  • This meta-analysis investigated the efficacy of Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) for PTSD as compared to waitlist and active comparators. The findings suggest that VRET may be as effective as active comparators for PTSD patients. However, the results must be interpreted with caution due to the limited number of trials and the substantial number of—predominantly male—military service members studied.

  • Hoe ga je om met het verlies van een ouder als je zelf nog niet zo lang op eigen benen staat? Van harte gecondoleerd geeft een beeld van hoe leeftijdgenoten dat doen. Je leest de ervaringen van mensen van wie de vader, moeder of allebei de ouders zijn overleden.
    Ameline sprak met meer dan twintig van hen over rouwverwerking en zes daarvan, inclusief zijzelf, staan centraal in het boek.

  • Dorien de Groot behandelt politieagenten met PTSS als gevolg van blootstelling aan heel veel leed, geweld en agressie in hun werk. Om agenten met klachten sneller en beter te behandelen is de politie in de vorm van de ‘Zorglijn PTSS Politie’ een samenwerking aangegaan.

  • This study presents the development and preliminary validation of a brief self-report measure of the content of trauma-related pre-sleep thoughts: the Trauma Thoughts before Sleep Inventory (TTSI). The results support the utility of the TTSI for measuring thoughts that keep people with PTSD awake, although replication in an independent clinical sample is required.

  • In deze systematische review naar mechanismes van intergenerationele psychische problemen onder overlevers van de Holocaust werden 23 studies meegenomen. Verschillende ouder-en kind kenmerken en interacties bleken bij te dragen aan de ontwikkeling van psychische symptomen en biologische en epigenetische variaties. 

  • Kindermisbruik en -mishandeling zijn geassocieerd met negatieve gevolgen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en gedrag. Desondanks functioneren sommige individuen die kindermisbruik- of mishandeling hebben meegemaakt beter dan verwacht gezien de omstandigheden. Dit artikel biedt een overzicht van de complexe mechanismes die zulke weerbaarheid faciliteren. Het doel is te laten zien dat weerbaarheid niet wordt gefaciliteerd door één enkele ‘resilience biomarker’. De auteurs benadrukken dat weerbaarheid het gedrag van een complex systeem beschrijft, dat meerdere dimensies heeft en bestaat uit dynamische interacties tussen verschillende verklarende niveaus. 

© 2020 NTVP - All Rights Reserved