Het doel van deze studie was om de effectiviteit van een aangepaste versie van EMDR, EMDR 2.0, te vergelijken met standaard EMDR. Uit de resultaten blijkt dat er bij EMDR 2.0 minder desensitisatie-sets nodig zijn dan bij EMDR om hetzelfde effect te bereiken, wat duidt op een grotere effectiviteit.

Het doel van deze studie was om stressreacties op COVID-19-gerelateerde potentieel traumatische gebeurtenissen (PTE’s) te evalueren en ze te vergelijken met reacties op andere PTE’s. Uit de resultaten bleek dat COVID-19-gerelateerde PTE’s uiteenlopende scala van soorten trauma reflecteren. Psychologische reacties op COVID-19-gerelateerde PTE’s omvatten nauw gerelateerde transdiagnostische symptomen. Symptoom netwerken gerelateerd aan COVID-19 PTE’s zijn vergelijkbaar met die van andere PTE’s. Depressie heeft de meeste en/of sterkste connecties met andere symptomen in het netwerk.

Vijfentwintig jaar na de Witte Mars, een van de grootste betogingen in België ooit, onderzoeken Nederlandse journalisten Gabriella Adèr en Anouk van Kampen de schaduw die de zaak-Dutroux wierp over de verdere geschiedenis van België.

Nabestaanden zijn vaak eenzaam en eenzaamheid wordt in verband gebracht met een slechte geestelijke gezondheid. In deze studie wordt dit onderwerp toegelicht en worden er suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. Theorie-gedreven onderzoek dat zich richt op meetconsistentie, correlaten van eenzaamheid bij nabestaanden en niet-nabestaanden, en behandeling is nodig voor preventie en interventie.

De NtVP zoekt nieuwe leden voor de congrescommissie!

In deze commissie word je onderdeel van een enthousiaste groep mensen met een gezamenlijk doel: uitwisseling en verspreiding van kennis over psychotrauma in de vorm van een congres of tussentijdse webinars.

Nabestaanden lijden aan eenzaamheid en eenzaamheid wordt geassocieerd met een slechte geestelijke gezondheid. In deze systematische review komt dit onderwerp aan bod. Er wordt een agenda voorgesteld voor toekomstig onderzoek.

In de huidige studie werd onderzocht ​in hoeverre kindermishandeling geassocieerd is met onveilige gehechtheid en intieme relaties bij volwassenen en of deze associatie wordt gemedieerd door psychopathologie. De resultaten lieten zien dat kindermishandeling is geassocieerd met een lagere kwaliteit van intieme relaties en dat die relatie volledig wordt gemedieerd door de ernst van depressie en onveilige

Nederland heeft een nieuw monument: het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen spreekt met familieleden, in verschillende generaties, van mensen die op dit monument vermeld staan.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved