Deze meta-analyse suggereert dat, hoewel patiënten met comorbide persoonlijkheidsstoornissen bij aanvang geen ernstigere PTSS-symptomen hebben, en evenmin een hoger risico lopen op uitval van PTSS-behandeling, ze mogelijk minder baat hebben bij PTSS-behandeling in vergelijking met patiënten zonder comorbide persoonlijkheidsstoornissen.

Drie Nederlandse musea en een fotofestival tonen het project van de Spaanse beeldredacteur Noemí.

In deze studie werd de neurale reactiviteit op sociaal-evaluatieve stress bij jongeren met PTSS-symptomen onderzocht. Jongeren met PTSS-symptomen vertoonden tijdens sociaal-evaluatieve stress een afwijkende functionele hersenconnectiviteit van de hippocampus en de mediale prefrontale cortex. Amygdala connectiviteit was niet afwijkend. Functionele connectiviteit lijkt grotendeels vergelijkbaar met die van volwassenen met PTSS.

QUO VADIS, AIDA? is een Bosnische speelfilm van Jasmila Žbanić (GRBAVICA, winnaar Gouden Beer) die een fictieve weergave geeft van de genocide in Srebrenica.

Deze studie over personen die een dierbare verloren door moord, had tot doel subgroepen van individuen met gelijkaardige symptoompatronen te identificeren. Meer dan 80% van de patiënten die een moord van een nabestaande hadden meegemaakt rapporteerden comorbide symptomatologie. Drie subgroepen werden geïdentificeerd: Een matige distress & lage depressie groep, een hoge distress & matige depressie groep en een hoge distress & hoge depressie groep. De drie subgroepen konden worden onderscheiden door patronen in de ernst van de symptomen. ‘Vrouwelijk geslacht’ en ‘vroegere levensstress’ differentieerden tussen alle subgroepen. Een integratieve behandeling is nodig om comorbiditeit na een homicide sterfgeval aan te pakken.

We weten hoe moeilijk het kan zijn om je leven weer op te bouwen na het verlies van een dierbare. Het bespreekbaar maken en bewustwording creëren, is iets wat belangrijk is. Het minder ‘eng’ maken om over de dood te praten en weten hoe je er echt voor iemand kan zijn. Daar draagt deze podcastserie aan bij in samenwerking met Dearly.

In de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost heeft iedere cultuur zijn eigen rituelen rondom de dood. Aan uitvaartmanager Anita de taak om al die culturen warm te maken voor haar nieuw te bouwen multiculturele rouwcentrum midden in de Bijlmer.

The aim of this study was to identify whether there were unique clusters of childhood trauma subtypes in a sample across the clinical spectrum of auditory verbal hallucinations (AVH) and to examine clinical and phenomenological features across these clusters.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved