G.H. de Kort

GZ-Psycholoog
De Forensisch Zorgspecialisten
info@dfzs.nl

Adres
Marconistraat 2
3029AK Rotterdam

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden interviews met experts gehouden om te achterhalen wat overeenkomende thema’s zijn met betrekking tot de reïntegratiefase van CPTSS-behandeling. Een andere studie onderzocht een mogelijke cognitieve samenhang tussen meervoudige traumatische gebeurtenissen en de ernst van PTSS-symptomen via disfunctionele cognities en verwachtingen.

Op woensdag 25 januari vonden 2 online lezingen plaats met als thema: “Dissociatie, na de zorgstandaard”

In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een systematische review is de relatie tussen opvoedingsreacties en posttraumatische stresssymptomen bij kinderen onderzocht. Een transnationale studie onderzocht associaties tussen copingstrategieën en psychologisch leed bij inwoners van Oekraïne, Polen en Taiwan tijdens de beginfase van de oorlog van 2022 in Oekraïne. Een cross-sectionele studie onderzocht de relatie tussen bevallingservaring, PTSS-symptomen, hechtingsstijl, depressie, moeder-baby hechtingsstoornissen en ontevredenheid over partnerrelaties.

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema Rampen centraal.

Het is weer zover, de jaarlijkse lijstjesweken. De tijd waarin we met z’n allen graag en lekker overzichtelijk de balans opmaken. Niet dat het zich beperkt tot de laatste drie weken van het jaar: ik krabbel ze het hele jaar door. Actiepunten-, boodschappen-, “to do”-, meeneemlijstjes. Toch lijken we een ander belang te hechten aan de rijtjes op het einde van het jaar.

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2022 en de plannen voor 2023? Woon de algemene ledenvergadering (ALV) bij op woensdag 25 januari waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen. Aansluitend vinden er twee lezingen plaats.

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheid te garanderen biedt de NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? In deze rubriek komen zij aan het woord, geven hun blik op hun werkveld en hun visie op de certificering tot psychotraumatherapeut. Voor deze nieuwsbrief spraken wij met Monique van Houwelingen.

Gerke Dooijeweerd is geregistreerd Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Psychotraumatherapeut, EMDR practitioner en BEPP-therapeut. Diagnostiek en behandeling geeft ze in haar eigen praktijk en soms ook extern. Daarnaast geeft Gerke supervisie en werkbegeleiding en is ze als docent betrokken bij de GZ- en de KP-opleiding. Chris Hoeboer sprak haar over haar werk en de registratie psychotraumatherapeut.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved