E.M. Leuning

GZ-Psycholoog
Karakter Kinder en jeugdpsychiatrie
Telefoon 024 351 22 22
Email info.nijmegen@karakter.com

Adres
Reinier Postlaan 12
6525 GC Nijmegen
Gelderland
Nederland

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een cross-sectionele studie verkende de neurobiologische basis van posttraumatische groei in vergelijking met veerkracht en PTSS. Een andere studie onderzocht de associaties tussen alexithymie (het onvermogen om emoties te herkennen), endogene oxytocineniveaus en socio-emotionele hersenfunctie en morfometrie bij een groep politieagenten die blootgesteld waren aan trauma. Een longitudinale studie onderzocht de latent aanwezige trajecten van symptoomniveaus van een persisterende-rouwstoornis. Een systematische review evalueerde post-incident psychosociale interventies die binnen een maand na een traumatisch incident op de werkplek worden aangeboden.

De NtVP zoekt een ambtelijk secretaris certificeringen.

Werken voor de NtVP inspireert en geeft energie.

De NtVP is dé toonaangevende vereniging voor experts en organisaties in Nederland en België die zich bezighouden met psychotrauma. Ons doel is om expertise te bevorderen bij het voorkomen, signaleren en behandelen van psychotrauma, om de geestelijke gezondheid te verbeteren en negatieve maatschappelijke gevolgen te verminderen.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een observationeel onderzoek richtte zich op de rol van dissociatiegerelateerde overtuigingen over geheugen in trauma-gerichte behandeling van PTSS. Een prospectieve klinische studie onderzocht de effectiviteit van kortdurende, intensieve trauma-gerichte therapie voor patiënten met PTSS en gelijktijdige depressieve stoornis. Een systematische review onderzocht het gebruik van opioïde antagonisten, zoals naltrexon, naloxon en nalmefeen, als behandeling voor dissociatieve symptomen en stoornissen.

Op 11 oktober vonden er weer twee NtVP lezingen plaats. Het onderwerp van de lezingen was ”Trauma & Gender”.

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. In deze editie van Impact Magazine staat het thema taal centraal.

In de afgelopen maand is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Een systematische review en meta-analyse van tien klinische onderzoeken onderzochten de effectiviteit van Neurofeedback via elektro-encefalografie (EEG-NFB) bij de behandeling van PTSS en gerelateerde symptomen. Een voorlopig onderzoek richtte zich op zelfstigma bij mensen met dissociatieve symptomen, vaak gerelateerd aan psychologisch trauma. Een internationale studie onderzocht de perspectieven en praktijken van onderzoekers op het gebied van traumatische stress met betrekking tot gegevensuitwisseling, hergebruik en de implementatie van FAIR-gegevensprincipes (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar).

“The times they are a-changin’”. Zestig jaar geleden bezong Bob Dylan hiermee de maatschappelijke veranderingen van en door zijn generatie. “Als je tijd je lief is / begin dan beter met zwemmen / of zink als een steen”. Het nummer is sindsdien talloze malen gecoverd en in een nieuw jasje gestoken om weer de dilemma’s en veranderingen van nieuwe generaties aan te spreken.

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheid te garanderen biedt NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? Voor deze nieuwsbrief spraken wij met Boris Droždek, psychiater, psychotraumatherapeut en praktijkhouder van De Hemisfeer.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved