In de afgelopen weken is er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één studie werd onderzocht of trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie effectief is voor het verminderen van PTSS en cPTSS bij 73 getraumatiseerde jongeren. In een andere studie werd het traumatype als potentiële moderator van PTSS-symptoomnetwerken onderzocht. Een experimentele studie onderzocht de effectiviteit van een op afstand gegeven intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS en Complexe PTSS.

Deze studie onderzocht de samenhang tussen dissociatieve ervaringen en symptomen van schizofrenie bij 248 personen met behulp van netwerkanalyses. De resultaten toonden aan dat dissociatieve symptomen bij schizofrenie meestal onafhankelijk zijn van andere symptomen, maar dat emotionele distress een brug slaat tussen de dissociatieve ervaringen en de symptoomclusters van schizofrenie. Bovendien lieten de resultaten verbanden zien tussen positieve en negatieve schizofreniesymptomen en trauma door emotionele distress, terwijl dissociatieve symptomen relatief onafhankelijk waren.

Op 18 Mei 2022 vond weer een NtVP lezing plaats, ditmaal over het belangrijke, en voor velen ook beladen thema: trauma en het gezin.

Het overkomt me best vaak, de gedachte, “ben ik wel met het juiste bezig”. Met alle brandhaarden om ons heen, verdient niet iets urgenters mijn aandacht? “In the grand scheme of things”, wat doet er het meeste toe? Ik weet, het is dan weer tijd om kaf van koren te scheiden, om te herijken. Vanaf nu gaat het om de hoofdzaken. Een mentale Marie Kondo.

Op vrijdag 30 september 2022 vindt het NtVP Jaarcongres plaats met als thema “Psychotrauma door systemen heen”. Tijdens dit congres besteden we aandacht aan verschillende systemen waarbinnen psychotrauma plaatsvindt. Van het stresssysteem naar het gezin of de familie waarin iemand zich bevindt, de organisatie waar iemand werkt en maatschappij waarin iemand leeft. 

Christiaan Vinkers is psychiater en hoogleraar Stress en Veerkracht bij het Amsterdam UMC en GGZ inGeest. Hij probeert met wetenschappelijk onderzoek naar stress en jeugdtrauma beter te begrijpen wie er kwetsbaar is voor stress, maar ook wat er aan te doen, en hoe we rondom stress psychische klachten kunnen tegengaan. Hij is lid van de Raad Medische Wetenschappen van de KNAW, oprichter van KenMed voor begrijpelijke informatie over medicatie in de psychiatrie. In september 2022 verschijnt zijn boek “In de ban van burn-out: over de grenzen van stress” bij uitgeverij Prometheus.

Prof. dr. mr. Elisa van Ee is bijzonder hoogleraar Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief aan de Radboud Universiteit en hoofdopleider Psychotherapie bij het SPON in Nijmegen. Daarnaast is zij als klinisch psycholoog, systeemtherapeut en wetenschappelijk hoofd van het Topklinisch Psychotraumacentrum Zuid-Nederland verbonden aan Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch. In dit interview vertelt zij meer over haar leerstoel, het combineren van onderzoek en praktijk en haar bijdragen aan het NtVP congres.

Speciaal voor studenten is er de kans om mee te helpen en deel te nemen aan het jaarcongres van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) op 30 september.

© 2022 NTVP - All Rights Reserved