Webinar: Morele stress en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID19-crisis

De NtVP presenteert een geaccrediteerd drieluik aan webinars. Wat is passende nazorg voor psychotrauma- en rouwproblematiek in de COVID19-crisis? In de webinars verdiepen we ons in de verschillende fasen binnen de crisis, het beloop van klachten en de zorgbehoeften van IC-corona-patiënten, hun naasten en de zorgprofessionals.

10 juni 20:00 – Morele stress en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID19-crisis

In dit webinar wordt aandacht besteed aan de morele dilemma’s waar hulpverleners tijdens de COVID19-crisis mee geconfronteerd kunnen worden. Deelnemers krijgen scholing over de risicofactoren en psychosociale problemen behorend bij moreel trauma (moral injury) en de mogelijkheden voor preventie en behandeling.

Sprekers

• Dr. Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en wetenschapper, ARQ Centrum’45
• Dr. Tine Molendijk, antropoloog, wetenschapper en universitair docent, gepromoveerd op morele verwonding, Nederlandse Defensie Academie

Meer informatie over de webinars vindt u hier.

Category
© 2020 NTVP - All Rights Reserved