Traumasensitief werken – 2e editie

Het jaarlijks congres traumasensitief werken is in 2019 op zowel hulpverlening als onderwijs gericht.

Want zowel in het onderwijs als in de hulpverlening kom je kinderen en jeugdigen tegen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt en daar dagelijks de schadelijke gevolgen van ondervinden.

Na de succesvolle eerste editie van dit congres is op basis van de nieuwste inzichten weer een interessant vervolgprogramma samengesteld, waarbij kennis wordt gedeeld en concrete handreikingen worden gegeven aan professionals werkzaam in de praktijk.

In het ochtenddeel staan ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk stil bij thema’s die ten grondslag liggen aan traumasensitief werken: Hoe herken je psychotrauma bij kinderen en jeugdigen en wat is de relatie met hechting? Wat weten we van ‘hoogsensitief werken’ bij trauma en PTSS? Wat is bekend over traumasensitief opvoeden binnen de gezins- of groepscontext?

Na dit interessante plenaire programma volgen in de middag twee deelsessierondes, waarin je als deelnemer tweemaal een keuze kunt maken uit twee deelsessies. Zo kun je de inhoud volgen die het meest aansluit op jouw werksituatie.

Tijdens deze verdiepingssessies wordt ingegaan op traumasensitief opvoeden van pleegkinderen, traumasensitief werken met niet-westerse mensen en de werking van het KINGS-model als middel voor traumasensitief werken met hulpvragers met een LVB. Ben je werkzaam in het onderwijs, dan zijn de principes van traumasensitief lesgeven wellicht interessant. Hoe zou je in de rol van leerkracht anders kunnen kijken naar ‘probleem’ gedrag van (al dan niet getraumatiseerde) kinderen in je klas?

Meer informatie is te vinden op de website van het Euregionaal congres buro.

Category
© 2019 NTVP - All Rights Reserved