Symposium- Trauma bij stemming- en angststoornissen: nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden?

Tot 25% van de mensen maakt ergens in zijn of haar leven een stemmings- of angststoornis door die zodanig ernstig is dat de persoon op allerlei terreinen niet meer kan functioneren. Een belangrijke luxerende en ook onderhoudende factor in het ontwikkelen hiervan is het hebben meegemaakt van ernstige en soms langdurige traumatische gebeurtenissen. Wanneer deze onverwerkt blijven bestaat de kans dat zij leiden tot therapieresistentie en onvoldoende herstel door reguliere behandelingen. Toch is trauma en PTSS een relatief onderbestudeerd fenomeen in haar relatie met stemmings -en angstklachten. Zou je kunnen spreken van een speciale subgroep van patiënten met traumagerelateerde stemmings- en angst? Met deze studiedag willen we speciale aandacht aan dit thema besteden. Keynote sprekers zullen ingaan op de gevolgen van onverwerkt trauma voor later functioneren, op de samenhang met neurobiologie, en op de behandeling van ernstig trauma en de impact ervan op depressie en angststoornissen. Aangezien het NNNSA een netwerk organisatie is die ook nieuws rond andere thema’s en nieuwe ontwikkelingen binnen haar groep wil verspreiden, zullen ook workshops worden gegeven over ander onderzoek dat leeft binnen het NNNSA. Het belooft een veelzijdige dag te worden!

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband van Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence, Mediant en het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, met als doel wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van psychiatrische behandeling.

Meer informatie over het programma: 2019-09-13_Programma_Symp_NNNSA_2019

Category
© 2019 NTVP - All Rights Reserved