Summer School Victimologie: de toekomst van slachtofferzorg

Slachtofferhulp Nederland en het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) organiseren
op 28, 29, 30 juni in Den Haag de tweede editie van Summer School Victimologie met als
toekomstgericht thema: Slachtofferzorg: the next generation. Dit 3-daags evenement is een must voor
iedereen die door beroep, studie of interesse met slachtofferschap te maken heeft.

Verbinding is het sleutelelement
De Summer School is een initiatief van de Academische Werkplaats, een samenwerkingsverband
tussen Slachtofferhulp Nederland en INTERVICT. De Academische Werkplaats richt zich op onderzoek
en kennisuitwisseling. Verbinding is het sleutelelement: verbinding tussen wetenschap en praktijk en
tussen verschillende disciplines zoals recht, psychologie, en sociologie . De Summer School
Victimologie is enig in haar soort en biedt deelnemers kennisverbreding en -verdieping op gebied van
slachtofferschap en slachtofferzorg. Het driedaags programma richt zich onder andere op
deelnemers vanuit de rechterlijke macht en politie, onderwijsinstellingen, maatschappelijk werkers,
counselors, therapeuten, medewerkers van CGS’s, Veilig Thuis en andere organisaties die slachtoffers
als doelgroep hebben.

Slachtofferzorg in de toekomst
Stond in 2017 integrale slachtofferzorg centraal in het lesprogramma; in 2018 richten we de
toekomst. Slachtofferschap is aan het veranderen door de toenemende digitalisering. ‘Reguliere’
misdaad neemt misschien af, maar cybercrime neemt naar verhouding toe. Omdat ons leven zich
voor een steeds groter deel online afspeelt, is iedereen kwetsbaar voor bijvoorbeeld
identiteitsfraude, cyberstalking, of het binnenhalen van schadelijke software. En de perikelen rond
Facebook laten zien dat de invloed van social media veel groter is dan we ons bewust zijn – en
misschien willen.

Ook de manier waarop we met de gevolgen van criminaliteit en slachtofferschap omgaan, verandert.
Denk bijvoorbeeld aan digitale rechtspraak, online vormen van therapie, Of de Mijn
Slachtofferhulpomgeving die we in Slachtofferhulp 2.0 gaan bouwen. We willen onze deelnemers
meenemen in de actuele technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, maar ook de ethische en
sociale vraagstukken bediscussiëren en ze in contact brengen met ervaringsdeskundigen.

Kosten
De deelname bedraagt € 499,- (incl. BTW). Voor studenten geldt het bijzondere tarief van € 179-,-
(incl. BTW). Deelname kan alleen aan de volledige(driedaagse) programma en niet aan losse
(dag)delen. Bekijk hier de uitnodiging. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reageer snel.

Aanmelden?
U kunt zich via dit inschrijfformulier inschrijven.

Vragen?
Stuur een e-mail naar Summerschool@slachtofferhulp.nl

Category
© 2018 NTVP - All Rights Reserved