Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Online congres op 20 mei 2021
(Na deze datum nog een maand te volgen)

De prevalentie van psychische stoornissen of problematiek bij mensen met een migratieachtergrond ligt in het algemeen hoger dan bij mensen zonder deze achtergrond. Daarbij verkeren vluchtelingen en asielzoekers vaak in een extra risicovolle situatie als gevolg van mogelijke traumatisering voor, tijdens en na de vlucht. Ook factoren als bestaansonzekerheid en onzekerheid over het lot van familieleden, ongunstige leefomstandigheden (zoals langdurige procedures en stressvol verblijf in AZC’s) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van psychopathologie.
De methoden die gebruikt worden in de behandeling en begeleiding zijn echter veelal ontwikkeld met een autochtoon-Nederlandse doelgroep in het achterhoofd. Kennis van culturele diversiteit is echter van groot belang in het slagen van interventies en behandelingen.

Inhoud congres

Welke evidence is beschikbaar over signalering, diagnostiek en behandeling? Wat verstaan we onder therapietrouw en hoe hier adequaat mee om te gaan? Wat is het belang van cultuursensitief handelen en hoe gaat dit concreet in z’n werk? Wat weten we van delictgedrag in de niet westerse doelgroep en wat impliceert dit voor de praktijk? Hoe om te gaan met geweld en andere risicofactoren? En op het domein van verslaving, hoe om te gaan met ernstige rookproblematiek onder migranten en vluchtelingen?

Deze en andere, aanverwante vragen komen aan bod tijdens de tweede editie van dit online congres.

Sprekers:

Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk staan weer garant voor een interessant programma.

* Prof. Dr. Rolf Kleber: Signalering, diagnostiek en behandeling

* Prof. Dr. Frank Kortmann: Communicatie, samenwerking en therapietrouw bij cliënten met een niet-westerse achtergrond

* Jennet Ahbouk MSc.: Cultuursensitief werken met migranten en vluchtelingen

Prof. Dr. Mario Braakman: Omgaan met delictgedrag bij migranten en vluchtelingen

* Dr. Carl H.D. Steinmetz: Vluchtelingen en agressie in de praktijk

* Drs. Marieke Helmus: Tabaksgebruik en tabaksontmoediging onder migranten: wat weten we en wat is er mogelijk?

* Annegien Langedijk MSc.:Tabaksgebruik en tabaksontmoediging onder migranten: wat weten we en wat is er mogelijk?

* Kaveh Bouteh: Risicofactoren bij lang verblijf in de asielopvang

Meer informatie:

Euregionaal Congresburo

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved