ONLINE Opleiding PTSS

In de opleiding PTSS leer je cognitieve gedragstherapeutische behandelingen toe te passen volgens de richtlijnen voor de behandeling van PTSS bij enkelvoudige trauma’s bij zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast leer je hoe je hulp kunt verlenen bij de eerste opvang na trauma’s.

Inhoud

Voor de behandeling van een Posttraumatische Stress Stoornis bestaan richtlijnen die gebaseerd zijn op de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. In deze opleiding word je opgeleid en getraind in al deze behandelingen. Aan bod komen:

 • Diagnostiek van PTSS aan de hand van het Klinisch Interview voor PTSS (KIP), wereldwijd dé standaardmethode om de diagnose PTSS vast te stellen;
 • Eerste opvang na trauma, waarbij u getraind wordt in de do’s en don’ts bij de opvang en behandeling van slachtoffers in de eerste tijd na een trauma;
 • De psychologische behandelingen die aanbevolen worden in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van PTSS.
  • Cognitieve gedragstherapie (imaginaire exposure), u wordt vooral getraind in de techniek van imaginaire exposure en exposure-in-vivo en nieuwe varianten daarvan.
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), op dit gebied is door recent onderzoek meer bekend over het achterliggende werkingsmechanisme, met name de rol van het werkgeheugen. U leert alles over deze theorie, de nieuwste stand van zaken en de implicaties ervan voor de praktijk.
 • Trauma en geheugen. Hierover bestaan in de klinische praktijk veel controverses. U leert alles over de meest recente onderzoeksbevindingen op het gebied van trauma en geheugen, en de implicaties ervan voor de praktijk;
 • De behandeling van kinderen met PTSS in verschillende leeftijdsfasen. U vergaart kennis over leeftijdsspecifieke reacties van kinderen en jongeren op een trauma en over effectieve behandelvormen.
Doelstellingen

Aan het eind van de opleiding heb je kennis van de richtlijnen voor behandeling van PTSS, eerste opvang na trauma én de stand van zaken op wetenschappelijk gebied. je kunt na de opleiding, onder supervisie, cognitieve gedragstherapeutische behandelingen (volgens de richtlijnen voor de behandeling van PTSS) toepassen bij enkelvoudige trauma’s bij zowel volwassenen als kinderen. Tot slot kun je hulp verlenen bij eerste opvang na trauma’s.

Opzet

De opleiding bestaat uit 8 dagen. Sommige onderdelen beslaan 2 delen: in het eerste deel leert u de theorie en oefent u met de belangrijkste basisvaardigheden. Daarna krijgt u een praktijkopdracht mee. In het tweede deel worden deze praktijkopdrachten uitgebreid besproken en beoordeeld. De betrokken docenten zijn allen expert op het gebied van de betreffende module.

De opleiding omvat 8 bijeenkomsten van 6,25 uur. Maximaal 14 deelnemers per groep.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Diagnostiek van PTSS
  Duur: 1 dag. Docent: mw. prof. dr. Agnes van Minnen en/of co-docent
 • Rapportage
  Duur: 1 dagdeel. Docent: mw. prof. dr. Agnes van Minnen
 • Cognitieve gedragstherapie, exposure
  Duur: 1,5 dag theorie en basisvaardigheden, 2 praktijkdagen. Docent: mw. prof. dr. Agnes van Minnen
 • EMDR: werkzame factoren en implicaties voorde klinische praktijk
  Duur: 1 dagdeel. Docenten: mw. Suzanne van Veen, MSc.
 • Trauma en geheugen
  Duur: 1 dagdeel. Docenten: prof. dr. Agnes van Minnen en mw. dr. Ineke Wessel
 • Diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met PTSS
  Duur: 1 dag theorie en basisvaardigheden, 1 praktijkdag. Docent: mw. prof. dr. Agnes van Minnen

 

N.B. De achtdaagse opleiding is ook speciaal voor cursisten die de vervolgcursus nodig hebben in het kader van hun opleiding tot cognitief gedragstherapeut.

Lees meer…

Category
© 2020 NTVP - All Rights Reserved