Online NtVP lezingen 2 september

De geplande lezing van 2 september 2020 zal dit keer online worden aangeboden. Ineke Wessel zal een lezing geven over het belang van gezonde onderzoekspraktijken voor gezonde behandelpraktijken, en Renate Geuzinge zal in haar lezing ingaan op de neurobiologische benadering van complex trauma.

Programma:

19:45-20:30: 1e presentatie Ineke Wessels en discussie
20:30-21:15: 2e presentatie Renate Geuzinge en discussie
21:15: afronding

 

Lezing 1: Het belang van gezonde onderzoekspraktijken voor een gezonde behandelpraktijk

De laatste jaren heerst er een geloofwaardigheidscrisis in de psychologie: veel onderzoekers zijn gaan twijfelen aan de validiteit van het onderzoek. Zo lieten onafhankelijke replicatiestudies zien dat invloedrijke onderzoeksresultaten maar moeilijk overeind bleven. Dat kan betekenen dat het oorspronkelijke onderzoek het ‘echte’ effect overschatte. Maar non-replicatie kan ook betekenen dat de oorspronkelijke studie een effect rapporteerde dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat (d.w.z. een fout-positief).

Over het algemeen willen onderzoekers met positieve resultaten bijdragen aan de literatuur. Ze willen vooral hun hypotheses bevestigen. Consumenten van de wetenschappelijke literatuur (bijvoorbeeld behandelaars) willen ook liever weten wat wél werkt dan lezen dat een effect niet overtuigend is. De behoefte aan positieve resultaten blijkt echter onderzoekspraktijken te bevorderen die de kans op fout-positieve effecten aanmerkelijk te vergroten.

In deze interactieve lezing bespreek ik de implicaties van de geloofwaardigheidscrisis in de psychologie voor behandelaren en onderzoekers in het veld van de psychotraumatologie. Hoe moet je als evidence-based behandelaar de vaak tegenstrijdige resultaten uit je vakliteratuur op waarde schatten? Wat kun je als (klinisch-) onderzoeker doen om je onderzoekspraktijken tegen fout-positieven te beschermen? Verschillende problematische onderzoekspraktijken komen aan bod en we brainstormen over manieren om ze op te lossen of er mee om te gaan. Deze lezing is bedoeld voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk met wetenschappelijk onderzoek bezighoudt, hetzij als actieve onderzoeker, hetzij als evidence-based beoefenaar die de literatuur graag bij wil houden.

Over de Spreker

Ineke Wessel is universitair hoofddocent experimentele psychopathologie (Rijksuniversiteit Groningen) en hoofddocent onderzoek bij de opleiding tot klinisch psycholoog (PPO). Ze doet onderzoek naar autobiografisch geheugen voor emotionele / traumatische situaties. Ze is met name geïnteresseerd in de rol van geheugen bij het ontstaan en instandhouding van (traumagerelateerde) psychopathologie en in de kneedbaarheid van emotionele herinneringen. Ze is lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en geeft postdoctoraal onderwijs over het geheugen en hervonden herinneringen (Cure and Care Development; PsyZo!).

Referentie

Wessel, I., & Niemeyer, H. (2019). We need to change our attitude, and journals can help: Reflections in response to Spiller & Olff (2018). European Journal of Psychotraumatology, 10(1), [1614823]. https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1614823

Lezing 2: Complex trauma vanuit een interpersoonlijk neurobiologisch perspectief: praktijk en wetenschap geïntegreerd 

Emotionele verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik in de kindertijd echoot het gehele leven door in het functioneren van het brein. Uit hersenonderzoeken blijkt dat drie grote integratieve weefsels in het brein ofwel beperkt zijn in hun groei ofwel beschadigd zijn geraakt door deze ervaringen. Deze drie integratieve weefsels zijn betrokken bij de drie domeinen van integratie: verticaal, horizontaal en geheugenintegratie. Beperkte integratie heeft grote implicaties voor het mentale functioneren van iemand die vroegkinderlijk is getraumatiseerd en kan uiteindelijk leiden tot een scala aan klachten. In deze presentatie zal worden ingegaan op de wetenschappelijke onderbouwing en de implicaties in de praktijk van de psychotraumatherapeut.

Over de Spreker

Renate Geuzinge is gz-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is oprichter van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB) en onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze schreef en redigeerde samen met Marijke Baljon het boek ‘Echo’s van trauma’ (2017).

Referentie

Baljon, R. & Geuzinge, R. (2017). Echo’s van trauma: slachtoffers als daders, daders als slachtoffers. Amsterdam, Boom Uitgevers.

 

Aanmelding

U kunt zich vóór 31 augustus opgeven per mail via info@ntvp.nl.
Zou u in deze mail uw naam, initialen en BIG-registratie nummer kunnen vermelden?

Accreditatie

Voor de lezingen is accreditatie toegekend door de FGzPT, NVvP en NtVP. Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.

Niet leden zijn ook welkom en kunnen gebruik maken van de gelegenheid zich in te schrijven bij de NtVP. 
Category
© 2020 NTVP - All Rights Reserved