NtVP lezingen- Trauma en gezin: onderzoek naar de noodzaak van gezinszorg en handvatten voor behandeling

Op 18 mei spreken Elisa van Ee-Blankers en Wendy Boezer over trauma en gezin. Elisa van Ee gaat in op onderzoek naar de noodzaak van gezinszorg en Wendy Boezer geeft handvatten voor behandeling.

Datum: Woensdag 18 mei, 19:30 – 21:00 uur

Locatie: Online (link voor zoom ontvangt u indien u zich aanmeldt)

Aanmelding: U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Accreditatie: Voor de lezingen is accreditatie aangevraagd bij verschillende verenigingen. Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.

Kosten: Deelname is gratis voor NtVP-leden. Niet leden zijn ook welkom en betalen €10,00.

 

Lezing 1: PTSS en gezin: beladen thema’s – onderzoek

Hoewel evidence-based methodes effectief zijn in de behandeling van posttraumatische stress symptomen laat onderzoek zien dat bepaalde groepen, zoals veteranen en asielzoekers, minder profiteren van traumagerichte behandelingen dan andere populaties met PTSS. Gezinnen worden hierdoor langdurig geconfronteerd met de gevolgen van traumatisering. Onderzoek heeft het belang van een gezonde ouder-kindrelatie voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind overtuigend aangetoond. Wanneer er sprake is van psychopathologie bij de ouder vormt dit dan ook een risicofactor voor de ontwikkeling van het kind. Desondanks blijkt in de behandeling van cliënten met PTSS het ouderschap vaak een beladen thema te zijn. De presentatie belicht vanuit onderzoeksresultaten drie beladen thema’s: de invloed van traumatische ervaringen op ouder-kind relaties, de invloed van PTSS klachten op het ouderschap en triggers en fysieke agressie in de ouder-kind interactie. De onderzoeksresultaten onderstrepen het belang om deze thema’s te adresseren in traumabehandeling.

Prof. dr. mr. Elisa van Ee is als bijzonder hoogleraar ‘Developmental Psychotraumatology’ verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, en als klinisch psycholoog, systeemtherapeut en wetenschappelijk hoofd van de onderzoekslijn ‘trauma en herstel’ van het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland verbonden aan Reinier van Arkel. Daarnaast is zij als hoofdopleider Psychotherapie werkzaam bij Stichting Psychologische vervolg Opleidingen  Nijmegen aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Elisa van Ee streeft in haar werk een integratief perspectief op psychopathologie na door de interactie tussen individuele, gezins-, en maatschappelijke factoren op trauma gerelateerde problematiek te beschouwen en zo de zorg te verbeteren. Uitgangspunt is daarbij steeds om, daar waar therapeuten behandelverlegenheid ervaren in hun werk met getraumatiseerde individuen en complexe gezinsproblematiek, nieuwe kennis en interventies te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren.

 

Referenties:

Meuleman, E., Sloover, M. & van Ee, E. (2022). Involving a Significant Other in Treatment of Patients with PTSD Symptoms: A Systematic Review of Treatment Interventions. Trauma, Violence & Abuse. https://doi.org/10.1177%2F15248380221082939

Meuleman, E. & van Ee, E. (2021). To Do or Not to Do… Primary Health Care Professionals Experiences With Mothers With Children Born of Sexual Violence. Frontiers in Psychology, 12, 4075. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.708288

Van Ee, E. & Blokland, J. (2019). Bad Blood or My Blood: A Qualitative Study into the Dimensions of Interventions for Mothers with Children Born of Sexual Violence. International Journal of Environmental Research & Public Health, 16, 4810. https://doi.org/10.3390/ijerph16234810

Van Ee, E., Kleber, R. J., & Jongmans, M. J. (2016). Relational patterns between caregivers with PTSD and their nonexposed children: A review. Trauma, Violence, & Abuse17(2), 186-203. https://doi.org/10.1177/1524838015584355

 

Lezing 2: PTSS en gezin – handvatten voor behandeling

Opvoeden is voor iedere ouder een uitdaging. Het brengt veel moois zoals liefde, ontwikkeling en verbondenheid, maar ook momenten van onmacht, onwetendheid en frustratie. Als er sprake is van trauma en/of een onveilige hechting in de jeugd dan brengt dat vaak extra spanning met zich mee. Je wil het zo graag anders doen, maar hoe? Het is lastig alle ballen in de lucht te houden als je ook nog eens worstelt met PTSS klachten. Als je dan in de opvoeding getriggerd wordt is het ontzettend moeilijk om dan altijd maar rustig en adequaat te handelen. En dan heb je niet alleen PTSS, maar voel je je ook nog gefaald als ouder. Hoe kun je als hulpverlener daar mee omgaan, het gesprek aan gaan en de cliënt helpen sterker te staan in het ouderschap?

Wendy Boezer is sinds 2019 werkzaam als Systeemtherapeut bij het PTC van Reinier van Arkel. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarin de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal staat. We zien vaak dat er een wisselwerking is tussen individuele klachten van mensen en de patronen in het systeem. Als er sprake is van een grote wisselwerking is het erg belangrijk dit mee te nemen in de behandeling, want PTSS heb je niet alleen. Het is iets waar niet alleen de cliënt, maar ook de partner, kinderen en andere betrokkenen mee worstelen. Het is dan ook van essentieel belang hen te betrekken in de behandeling, aangezien verandering voor de één betekent vaak iets voor allen. Als systeemtherapeut word zij ingezet voor gezinstherapie, partner,- relatietherapie en individuele systeemtherapie. Zij probeert naast gesprekken veel ervaringsgericht te werken. Ook is zij als systeemtherapeut betrokken bij het MFT (Multi Familiy Therapy) team. Hier komen gezinnen waar PTSS een rol speelt samen in behandeling.

 

 

Category
© 2023 NTVP - All Rights Reserved