NtVP Lezingen: De impact van stress op de behandeling van PTSS

Circa 3 keer per jaar organiseert de NtVP een lezing die voor leden en niet-leden gratis toegankelijk is. Tijdens iedere lezing zullen 2 sprekers worden uitgenodigd om de ontwikkelingen in hun vakgebied te presenteren.

Op 19 mei 2021 zal er online een lezing worden aangeboden over de impact en interactie van stress en jeugdtrauma op PTSS. Dr. Christiaan Vinkers zal ingaan op de neurobiologische determinanten van stress, trauma en veerkracht, en daarop aansluitend in de tweede lezing zal Anouk Gathier ingaan op de behandeling voor patiënten met een aan jeugdtrauma gerelateerde depressie aan de hand van haar onderzoeksproject RESET (REStoring mood after Early life Trauma) studie.

Programma

19.30 – 20.15 uur: lezing 1 – Dr Christiaan Vinkers

20.15 – 21.00 uur:  lezing 2 – Anouk Gathier

Accreditatie

Voor de lezing zal accreditatie worden aangevraagd bij de NVvP, FGzPT en NtVP.

Kosten

Aan deelname zijn voor NtVP leden geen kosten verbonden.

Niet-leden zijn ook welkom. Zij betalen €10,00 en kunnen tevens gebruik maken van de gelegenheid zich in te schrijven bij de NtVP.

Aanmelding 

U kunt zich voor de lezingen aanmelden via info@ntvp.nl.

 

Lezing 1: Neurobiologische determinanten van stress, trauma en veerkracht in de psychiatrie

Dr. Christiaan Vinkers is als psychiater en onderzoeker verbonden aan het UMC Amsterdam (VUmc) en doet onderzoek naar stress en veerkracht. Hij is in 2009 gepromoveerd op de relatie tussen stress en het GABA systeem. Voordat hij aan geneeskunde begon studeerde hij farmacie en rechten. Zijn interesses liggen op het gebied van de biologische psychiatrie, de neurobiologie van stress, het GABA systeem, psychiatrie en recht, en psychiatrie en filosofie. Als lid van De Jonge Akademie van de KNAW draagt hij actief het belang van wetenschappelijk onderzoek uit naar de maatschappij. In 2017 kwam het boek ‘Even Slikken’ uit over de zin en onzin van antidepressiva dat hij met Roeland Vis schreef. Zijn onderzoek is gericht op het voorspellen wie er psychiatrische klachten ontwikkelt door stress, en hoe we menselijke veerkracht fundamenteel beter kunnen begrijpen.

Stress, vooral tijdens het vroege leven, is een belangrijke risicofactor voor bijna alle psychiatrische stoornissen. Naast psychologische en omgevingsfactoren bepalen ook neurobiologische factoren iemands stressgevoeligheid en veerkracht, bijvoorbeeld hoe hersenen reageren op stress of hoe de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA)-as is afgesteld. Onderzoek naar de neurobiologische routes die ten grondslag liggen aan veerkracht kan helpen te begrijpen wie er risico loopt. Deze lezing geeft een aantal voorbeelden van biologisch veerkrachtonderzoek en bespreekt op welke manier psychologie en omgeving kunnen worden geïntegreerd in biologisch stressonderzoek.

Referenties

Kuzminskaite E, Penninx BWJH, van Harmelen AL, Elzinga BM, Hovens JGFM, Vinkers CH. (2021). Childhood Trauma in Adult Depressive and Anxiety Disorders: An Integrated Review on Psychological and Biological Mechanisms in the NESDA Cohort. J Affect Disord. 28;283:179-191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33561798/

Houtepen LC, Vinkers CH, Carrillo-Roa T, Hiemstra M, van Lier PA, Meeus W, Branje S, Heim CM, Nemeroff CB, Mill J, Schalkwyk LC, Creyghton MP, Kahn RS, Joëls M, Binder EB, Boks MP. (2016) Genome-wide DNA methylation levels and altered cortisol stress reactivity following childhood trauma in humans. Nat Commun. 21;7:10967. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26997371/

Dalm S, Karssen AM, Meijer OC, Belanoff JK, de Kloet ER. (2019). Resetting the Stress System with a Mifepristone Challenge. Cell Mol Neurobiol. 39(4):503-522. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30173378/

Teicher MH, Samson JA, Anderson CM, Ohashi K. (2016). The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. Nat Rev Neurosci. 19;17(10):652-66. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27640984/

 

Lezing 2: Het aanpakken van jeugdtrauma bij volwassen patiënten met een depressie

Anouk Gathier heeft in 2014 haar masteropleiding Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht afgerond en is hierna een aantal jaar als basispsycholoog  werkzaam geweest bij een grootschalige GGZ instelling. Gezien haar interesse voor zowel de klinische praktijk als wetenschappelijk onderzoek is zij hierna als onderzoeksassistent werkzaam geweest bij de psychosociale afdeling van het Emma Kinderziekenhuis en begin 2020 als promovenda gestart bij GGZ inGeest / Amsterdam UMC. Onder begeleiding van dr. Christiaan Vinkers, dr. Josine Verhoeven en prof. Patricia van Oppen richt zij zich gedurende haar PhD traject op de RESET-psychotherapie studie, een innovatieve multicenter studie waarbij de effectiviteit van trauma-gerichte psychotherapie wordt onderzocht bij volwassen patiënten met een depressie en jeugdtrauma.

Jeugdtrauma komt voor in de vorm van misbruik, mishandeling en verwaarlozing en geeft gedurende het hele leven meer risico op depressie. Maar liefst 1 op de 4 patiënten met een depressie heeft een of meerdere typen jeugdtrauma meegemaakt. Patiënten met jeugdtrauma krijgen doorgaans ernstigere depressies op jongere leeftijd die lastig te behandelen zijn. Een effectieve behandeling voor patiënten met een aan jeugdtrauma gerelateerde depressie is dan ook wenselijk en hard nodig. Het nieuwe onderzoeksproject RESET (REStoring mood after Early life Trauma) heeft als doel om de depressie te verlichten/verminderen bij volwassen patiënten met een depressie en jeugdtrauma. Dit innovatieve project bestaat uit twee interventiestudies die beiden beogen het stresssysteem van deze patiënten te ‘resetten’ met een nieuwe farmacotherapeutische benadering (RESET-medicatie) en traumagerichte psychotherapie (RESET-psychotherapie). Zie voor meer informatie ook www.jeugdtrauma-depressie.nl.

 

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved