NtVP lezing – ‘Trauma & gender’

Op woensdag 11 oktober 2023 organiseert de NtVP een online lezing over ”Trauma & gender”, waarvoor we twee interessante sprekers hebben uitgenodigd.

Prof. Dr. Marrie Bekker (Rino, VU en Universiteit van Tilburg) zal spreken over gender verschillen en overeenkomsten en gendersensitief werken in de GGZ en GZ-psychologe Paola Smit (Mondriaan) gaat in op trauma, gender en genderdysforie in de praktijk.

Datum: Woensdag 11 oktober, 19:30 – 21:00 uur

Locatie: Online (Zoom link ontvangt u wanneer u zich aanmeldt)

Aanmelding: U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Accreditatie: Voor de lezingen is accreditatie aangevraagd bij de NtVP, en FGzPT. Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.

Kosten: Deelname is gratis voor NtVP-leden. Niet leden zijn ook welkom en betalen €10,00.

Lezing 1: Gender (diversiteit) en trauma

Het NtVP bestuur heeft Prof. Dr. Marrie Bekker uitgenodigd om een lezing te geven over het thema gender (diversiteit) en trauma. Zij zal in haar lezing onder andere ingaan op de relatie tussen gender en het ontwikkelen van psychische stoornissen, zoals angststoornissen en PTSS. Zij zal tevens ingaan op de  gender sensitieve, autonomiegerichte aanpak, waarin het zelfsturend vermogen van de cliënt centraal staat. 

Prof. Dr. Marrie Bekker is sinds maart 2019 hoofdopleider van de GZ-opleiding bij RINO Amsterdam, en is tevens als bijzonder hoogleraar verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie van de VU. Daarnaast is ze sinds 2007 als (emeritus) hoogleraar Klinische Psychologie werkzaam bij het Departement Medische en Klinische Psychologie van de Universiteit van Tilburg en is tevens werkzaam als GZ-psycholoog op het terrein van Persoonlijkheidsstoornissen. Haar onderzoek en klinische werk richt zich op de relatie tussen de transdiagnostische factor autonomie-gehechtheid, gender en psychopathologie, op effectiviteit van autonomieversterkende interventies en op diversiteitscompetentie.

 

 

Referenties:

  • Bekker MHJ, Autonomiegehechtheid: transdiagnostische factor en aangrijpingspunt voor herstel. Tijdschrift voor Psychotherapie, Jaargang 202; uitgave 5
  • Hallers-Haalboom ET, Maas J, Kunst LE, Bekker MHJ. The role of sex and gender in anxiety disorders: Being scared “like a girl”? Handb Clin Neurol. 2020;175:359-368. doi: 10.1016/B978-0-444-64123-6.00024-2. PMID: 33008537.
  • Bekker MH, van Mens-Verhulst J. Anxiety disorders: sex differences in prevalence, degree, and background, but gender-neutral treatment. Gend Med. 2007;4 Suppl B:S178-93. doi: 10.1016/s1550-8579(07)80057-x. PMID: 18156102.
  • Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen. Redactie: Therese van Amelsvoort, Marrie Bekker, Janneke van Mens-Verhulst, Miranda Olff | Amsterdam, Boom (2019) 552 pg’s, ISBN 978-90-244-0863-4

Lezing 2: Genderdysforie en Trauma – Een Genderbewuste Benadering voor Traumatherapeuten

In de afgelopen jaren is het aantal mensen met genderdysforie dat de stap zet naar behandeling in de GGZ exponentieel gestegen. Veel zorgverleners voelen zich echter onvoldoende bekwaam in dit onderwerp en verwijzen deze personen door naar gespecialiseerde genderteams, waar wachtlijsten van 2,5 jaar niet ongebruikelijk zijn. Deze verwijzing kan vaak op zijn plaats zijn, met name wanneer cliënten een genderbevestigende somatische behandeling wensen; niettemin kan de erfenis van het opgroeien met genderdysforie ook blijvende psychische klachten veroorzaken. Transgender personen en non-binaire mensen lopen namelijk een verhoogd risico op misbruik, verwaarlozing, discriminatie en sociale uitsluiting, wat op zijn beurt het risico op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis vergroot. Veelvoorkomende psychische klachten in deze doelgroep zijn suïcidaliteit, automutilatie, een laag zelfbeeld, angst en traumagerelateerde klachten. Deze psychische klachten kunnen ernstig zijn en het proces van genderidentiteitsverkenning en de behandeling van genderdysforie bemoeilijken. Deze lezing voor traumatherapeuten biedt waardevolle instrumenten en inzichten om op een genderbewuste manier te werken met individuen die genderdysforie ervaren, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan aanbevolen benaderingen en te vermijden valkuilen.

 

 

Paola Smit is GZ-psycholoog en boegbeeld van het Topklinisch Centrum Transitiepsychiatrie van Mondriaan in Zuid-Limburg (TOPGGz), waar ze voornamelijk werkt met jongeren en jongvolwassenen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) en genderdysforie. Daarnaast is Paola als docente verbonden aan de Universiteit van Maastricht en Zuyd Hogeschool in Heerlen, waar zij onder andere lesgeeft over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en PTSS. 

 

 

 

 

Referenties:

  • Kuyper, L. (2017). Transgender personen in Nederland. 
  • Thoma, B. C., Salk, R. H., Choukas-Bradley, S., Goldstein, T. R., Levine, M. D., & Marshal, M. P. (2019). Suicidality disparities between transgender and cisgender adolescents. Pediatrics, 144(5). 
  • Transgenderzorg, A. (2017). Kwaliteitsstandaard psychische transgenderzorg. Amsterdam: Alliantie Transgenderzorg. 
Category
© 2023 NTVP - All Rights Reserved