Algemene Ledenvergadering en NtVP lezingen Traumatische Rouw

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2019 en de plannen voor 2020?
Kom dan naar de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 januari 2020 (inloop vanaf 18.00 uur) waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen.

Programma

18.00 – 18.30 uur: inloop en broodjes
18.30 – 19.45 uur: algemene ledenvergadering inclusief stemming
19.45 – 20.15 uur: pauze
20.15 – 20.45 uur: lezing Juul Gouweloos-Trines
20.45 – 21.15 uur: lezing Susanne Weel -van Buschbach en Lucy Dijkman
21:15 – 21.45 uur: napraten met een drankje

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via info@ntvp.nl

Accreditatie

Voor de lezingen is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en FGzPT. Vermeld hiervoor bij aanmelding uw naam, voorletters, beroepsvereniging en BIG registratie.

Locatie

Van der Valk Hotel, Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen (5 minuten lopen van NS station Breukelen en gelegen aan de A2)

Lezingen

Lezing dr. Geert Smid over Traumatische rouw in globaal perspectief

Van traumatische rouw is sprake als nabestaanden na de dood van een dierbare een rouwstoornis ontwikkelen. Na verlies van een dierbare onder gewelddadige omstandigheden hebben nabestaanden een verhoogd risico, niet alleen op het ontwikkelen van een rouwstoornis maar ook op (symptomen van) posttraumatische stressstoornis en/of depressie. Diagnostiek en behandeling van rouwstoornissen krijgen toenemend aandacht in zorg en onderzoek. Beschikbaarheid van specialistische zorg voor traumatische rouw is noodzakelijk, via een therapeutennetwerk en derdelijns behandelcentra. Naast specialistische zorg is een samenhangend zorgaanbod nodig ten behoeve van opvang, verwijzing, begeleiding en preventie. Vanuit een globaal perspectief zijn onder meer de integratie van de zorg voor achterblijvers na vermissing en culturele evaluatie van verlies en rouw van cruciaal belang. In deze presentatie wordt diagnostiek en (geïntegreerde) behandeling van traumatische rouw besproken evenals een samenhangend zorgaanbod in nationaal en globaal perspectief.

Lezing dr. Lonneke Lenferink over Verstoorde rouw: Een beknopt overzicht van recente onderzoeksbevindingen

Verstoorde rouw wordt gedefinieerd als een persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) in de DSM-5. PCRS is één van de stoornissen in het derde deel van het handboek die verder onderzoek behoeft. Lonneke Lenferink houdt zich sinds 2014 bezig met onderzoek naar het definiëren, meten, voorspellen en behandelen van verstoorde rouw en verwante problemen bij nabestaanden. Tijdens deze lezing zal zij ingaan op enkele recente onderzoeksbevindingen met betrekking tot verstoorde rouw en comorbide posttraumatische stress en depressie klachten na een (uitzonderlijk) verlies van een dierbare. Bevindingen van nationaal en internationaal rouwonderzoek worden (kritisch) besproken met als doel de luisteraar bewust(er) te maken van ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar verstoorde rouw.

Category
© 2019 NTVP - All Rights Reserved