NtVP Lezing: Het belang van gezonde onderzoekspraktijken voor een gezonde behandelpraktijk

De laatste jaren heerst er een geloofwaardigheidscrisis in de psychologie: veel onderzoekers zijn gaan twijfelen aan de validiteit van het onderzoek. Zo lieten onafhankelijke replicatiestudies zien dat invloedrijke onderzoeksresultaten maar moeilijk overeind bleven. Dat kan betekenen dat het oorspronkelijke onderzoek het ‘echte’ effect overschatte. Maar non-replicatie kan ook betekenen dat de oorspronkelijke studie een effect rapporteerde dat in werkelijkheid helemaal niet bestaat (d.w.z. een fout-positief).

Over het algemeen willen onderzoekers met positieve resultaten bijdragen aan de literatuur. Ze willen vooral hun hypotheses bevestigen. Consumenten van de wetenschappelijke literatuur (bijvoorbeeld behandelaars) willen ook liever weten wat wél werkt dan lezen dat een effect niet overtuigend is. De behoefte aan positieve resultaten blijkt echter onderzoekspraktijken te bevorderen die de kans op fout-positieve effecten aanmerkelijk te vergroten.

In deze interactieve lezing bespreek ik de implicaties van de geloofwaardigheidscrisis in de psychologie voor behandelaren en onderzoekers in het veld van de psychotraumatologie. Hoe moet je als evidence-based behandelaar de vaak tegenstrijdige resultaten uit je vakliteratuur op waarde schatten? Wat kun je als (klinisch-)onderzoeker doen om je onderzoekspraktijken tegen fout-positieven te beschermen? Verschillende problematische onderzoekspraktijken komen aan bod en we brainstormen over manieren om ze op te lossen of er mee om te gaan. Deze lezing is bedoeld voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk met wetenschappelijk onderzoek bezighoudt, hetzij als actieve onderzoeker, hetzij als evidence-based beoefenaar die de literatuur graag bij wil houden.

Over de Spreker

Ineke Wessel is universitair hoofddocent experimentele psychopathologie (Rijksuniversiteit Groningen) en hoofddocent onderzoek bij de opleiding tot klinisch psycholoog (PPO). Ze doet onderzoek naar autobiografisch geheugen voor emotionele / traumatische situaties. Ze is met name geïnteresseerd in de rol van geheugen bij het ontstaan en instandhouding van (traumagerelateerde) psychopathologie en in de kneedbaarheid van emotionele herinneringen. Ze is lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en geeft postdoctoraal onderwijs over het geheugen en hervonden herinneringen (Cure and Care Development; PsyZo!).

Relatief recent raakte Wessel gefascineerd door de vraag wat de huidige replicatiecrisis in de psychologie voor de klinische psychologie kan betekenen. Ze probeert zo veel mogelijk om “Open Science” in haar onderzoekspraktijk in te bouwen. Ze schreef een blogpost serie over haar ervaringen (https://mindwise-groningen.nl/reflections-of-an-open-science-convert-1/), gaf een workshop over Open Science bij de Autunmschool 2018 voor jonge Duitse onderzoekers in de psychotraumatologie (DePT) en publiceerde samen met Helen Niemeyer over het onderwerp in het European Journal of Psychotraumatology.

Referentie

Wessel, I., & Niemeyer, H. (2019). We need to change our attitude, and journals can help: Reflections in response to Spiller & Olff (2018). European Journal of Psychotraumatology, 10(1), [1614823]. https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1614823

Email j.p.wessel@rug,nl

Webpagina https://www.rug.nl/staff/j.p.wessel/

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6312-376X

Twitter @InekeWessel

 

Category
© 2020 NTVP - All Rights Reserved