NtVP Lezing: Trauma en Gezin- onderzoek naar de noodzaak van gezinszorg en handvatten voor behandeling

Trauma en gezin – onderzoek naar de noodzaak van gezinszorg, door Elisa van Ee

Onderzoek heeft het belang van een gezonde ouder-kindrelatie voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind overtuigend aangetoond. Wanneer er sprake is van psychopathologie bij de ouder vormt dit dan ook een risicofactor voor de ontwikkeling van het kind. Negatieve associaties tussen symptomen van PTSS bij de ouder, ouderlijk functioneren, een verminderde kwaliteit van de ouder-kind interactie en het functioneren van het kind bleek uit verschillende onderzoeken (van Ee, Kleber & Jongmans, 2016). Nader onderzoek onder getraumatiseerde vluchtelingen, veteranen en hun kinderen bevestigden niet alleen deze associatie, maar wezen ook op de belasting voor gezinsleden en specifieke behoeften van deze gezinnen. De presentatie neemt u mee op een reis langs deze onderzoeken waarbij met name de betekenis van dit onderzoek voor de dagelijkse behandelpraktijk wordt uitgelicht.  De resultaten ondersteunen het belang van het betrekken van gezinnen bij interventies voor ernstig getraumatiseerde individuen en heeft binnen het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland (PTC) geleid tot de opzet van getrapte gezinszorg als onderdeel van traumabehandeling.

Trauma en gezin – handvatten voor behandeling, door Ilone Koning

Hoewel evidence-based methodes effectief zijn in de behandeling van posttraumatische stressymptomen laat onderzoek zien dat bepaalde groepen, zoals veteranen en asielzoekers, minder profiteren van traumagerichte behandelingen dan andere populaties met PTSS. Gezinnen worden hierdoor langdurig geconfronteerd met de gevolgen van traumatisering waarbij het risico bestaat dat gezinsleden eigen problematiek ontwikkelen en gezinsproblematiek chronisch wordt. Gezinsleden uiten daarom een behoefte aan vroegtijdige gezinsinterventies (Khalys, Polusny, Erbes, Gewitz & Rath, 2011; van Ee, Kranenburg, Murris & Kool, 2017). Deze wetenschap was voor het PTC aanleiding om zorg voor het gezin als onderdeel van de traumabehandeling te beschouwen. Het PTC ontwikkelt en biedt kwalitatief hoogwaardige zorg voor de effectieve behandeling van post traumatische stressstoornissen in de tweede en derde lijn van de specialistische GGZ, waarbij kwaliteit van de behandeling is aangemerkt als TOP GGZ. De presentatie geeft handvatten voor het betrekken van het gezin van intake tot afronding van de behandeling.

Locatie: Reinier van Arkel

Category
© 2019 NTVP - All Rights Reserved