Masterclass Mariel Meewisse: Behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma met CGT, BEPP en EMDR

Dat in de GGZ maar 39% van de mensen met PTSS een evidence-based traumabehandeling krijgt (#Zinnige zorg), dat moet veranderen.
De NtVP zet zich hard in om de aanbevelingen uit het rapport te stimuleren. Een belangrijk onderdeel hiervan is kennisdeling over goede zorg bij psychotrauma.

In deze serie van online Masterclasses bieden psychotrauma experts de laatste stand van zaken op gebied van wetenschappelijk onderzoek én technieken voor diagnostiek en behandeling bij complexe casuïstiek.

13 januari 2021 | Behandeling van complexe casuïstiek bij psychotrauma met CGT, BEPP en EMDR
dr. Mariel Meewisse

Beknopte biografie:
Dr. Mariel Meewisse is klinisch psycholoog en psychotherapeut en mede-eigenaar van Abate, expertise centrum Angst en Trauma. Ze is gecertificeerd als Psychotraumatherapeut NtVP, supervisor en leertherapeut VGCt, en supervisor EMDR. Vanaf 2005 traint en superviseert Mariel clinici nationaal en internationaal in de behandeling van PTSS. In bijzonder tracht zij kennis over emoties, basale behoeften en betekenisgeving bij mensen met PTSS te verspreiden, vanuit het gedachtengoed van Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS en schematherapie te verspreiden. Ze participeert in de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en bracht als lid van een landelijke commissie advies uit aan de Nationale Politie op gebied van werkgerelateerde PTSS. Mariel was van 2014 tot 2019 voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), en lid van het dagelijks bestuur van de European Society of Traumatic Stress. Zij werkte voor GGZ Noord-Holland-Noord en was verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid rondom diagnostiek en psychotherapie van psychotrauma gerelateerde stoornissen. Mariel heeft verscheidene artikelen voor peer-reviewed tijdschriften en hoofdstukken van boeken geschreven.

Inhoud lezing:
In Nederland nemen we in vergelijking met andere landen een bevoorrechte positie in wat betreft de beschikbaarheid van effectieve behandelingen voor PTSS. Van de verschillen en overeenkomsten in interventies valt veel te leren. Hoewel de verschillen in effectieve behandelingen voor de PTSS veelal worden benadrukt, zijn de overeenkomsten aanzienlijk. Mensen met PTSS klachten hebben gemeenschappelijke kenmerken, maar er is een grote variatie in het klachtenbeeld en de dynamiek in de therapeutische relatie. Dat laatste maakt een behandeling soms óók complex. In staat zijn de tegenoverdracht te hanteren die wordt opgeroepen bij jou als therapeut is de grootste uitdaging om met de beschikbare effectieve interventies ook het juiste resultaat met de client te behalen.

Leerdoelen lezing:
• In staat zijn complex vermijding en veiligheidsgedrag van cliënten met PTSS waar te nemen.
• (H)erkennen en accepteren van eigen emoties in tegenoverdracht


Tijd:
20:00-21:15

Organisatoren: Marloes Eidhof, Tim Wind, Bram van der Boom en Joanne Mouthaan

Kosten (voor de hele serie):
Niet-leden: €100,-
Leden (Psyflix, NtVP, Arq en Reinier van Arkel): €50,-

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, NVP, NtVP, FGZPt, VEN en NIP

 

Bestellen kan via deze link.

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved