Masterclass Liesbeth Mevissen: Autisme en PTSS

Dat in de GGZ maar 39% van de mensen met PTSS een evidence-based traumabehandeling krijgt (#Zinnige zorg), dat moet veranderen.
De NtVP zet zich hard in om de aanbevelingen uit het rapport te stimuleren. Een belangrijk onderdeel hiervan is kennisdeling over goede zorg bij psychotrauma.

In deze serie van online Masterclasses bieden psychotrauma experts de laatste stand van zaken op gebied van wetenschappelijk onderzoek én technieken voor diagnostiek en behandeling bij complexe casuïstiek.

10 februari 2021 | Autisme en PTSS
dr. Liesbeth Mevissen

Beknopte biografie: 
Dr. Liesbeth Mevissen is orthopedagoog en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Daarnaast is zij is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum, een instelling voor specialistische zorg aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en onbegrepen, risicovol gedrag. Liesbeth heeft jarenlange ervaringen in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bij mensen met een autisme spectrum stoornis. Zij ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Met haar proefschrift “assessment and treatment of PTSD in individuals with ID” won zij de Jan van Dijk Award.

Inhoud lezing:
Bij mensen met autisme is veelvuldig sprake van een verhoogd stressniveau. Er zijn aanwijzingen dat zij een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van PTSS. Toch worden PTSS en andere trauma-en stressorgerelateerde stoornissen bij deze doelgroep vaak niet onderkend en als gevolg niet behandeld. Dit kan leiden tot ernstig vastgelopen situaties. De nog schaarse gegevens uit wetenschappelijk onderzoek naar trauma bij ASS worden in deze webinar gepresenteerd. Daarnaast worden ervaringen uit de klinische praktijk gedeeld. Aan de hand van enkele complexe cases krijgen de deelnemers handvatten voor diagnostiek en behandeling. Bijzondere aandacht gaat uit naar het gebruik van de DITS als trauma-interview, het brede toepassingsgebied van EMDR en systeemgericht behandelen.

Leerdoelen lezing:
• Deelnemers zijn op de hoogte van de evidence op het gebied van diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met ASS.
• Deelnemers weten wat valkuilen en mogelijkheden zijn op het gebied van diagnostiek en behandeling van PTSS bij ASS.
• Deelnemers zijn op de hoogste van het brede toepassingsgebied van EMDR bij trauma- en stressor gerelateerde klachten bij ASS.
• Deelnemers hebben kennis gemaakt met mogelijkheden om het netwerk rond de client optimaal in te zetten.

Organisatoren: Marloes Eidhof, Tim Wind, Bram van der Boom en Joanne Mouthaan

Tijd: 20:00-21:15

Kosten (voor de hele serie):
Niet-leden: €100,-
Leden (Psyflix, NtVP, Arq en Reinier van Arkel): €50,-

Accreditatie is in aanvraag, maar nog niet toegezegd.

 

Bestellen kan via deze link.

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved