Masterclass Esther Verhees & Roset Hagens: Behandeling van kinderen en jongeren met seksueel trauma: do’s en don’ts

Dat in de GGZ maar 39% van de mensen met PTSS een evidence-based traumabehandeling krijgt (#Zinnige zorg), dat moet veranderen.
De NtVP zet zich hard in om de aanbevelingen uit het rapport te stimuleren. Een belangrijk onderdeel hiervan is kennisdeling over goede zorg bij psychotrauma.

In deze serie van online Masterclasses bieden psychotrauma experts de laatste stand van zaken op gebied van wetenschappelijk onderzoek én technieken voor diagnostiek en behandeling bij complexe casuïstiek.

3 februari 2021 | Behandeling van kinderen en jongeren met seksueel trauma
Esther Verhees & Roset Hagens

Beknopte biografie:
Esther Verhees heeft ruim 30 jaar gewerkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt. De laatste jaren behandelt zij volwassenen met seksueel misbruikervaringen, in haar eigen traumapraktijk; hierbij werkt zij nauw samen met andere psychologen, met een psychomotore therapeut en een seksuoloog. Zij geeft individuele- en groepsbehandelingen. Ze is EMDR supervisor en senior schematherapeut. Samen met Iva Bicanic verzorgt zij masterclasses over het onderwerp seksueel misbruik.

Roset Hagens geeft ruim 20 jaar therapie aan kinderen en jongeren met PTSS en hechtingsproblematiek, die o.a. seksueel misbruik hebben meegemaakt. Zij biedt deze behandeling zowel individueel als in groepsverband, in nauwe samenwerking met een specialistisch team van psychiaters, psychologen, orthopedagogen en psychomotore therapeuten. Verder begeleidt zij het systeem rondom deze kinderen en jongeren, gericht op traumasensitief opvoeden.

Inhoud lezing:
In deze lezing worden de verschillende behandelvormen besproken die toegepast kunnen worden bij de behandeling van kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Alle leeftijden komen hierbij aan bod. Er zal besproken worden wanneer de verschillende interventies ingezet worden, wat de indicaties en contra-indicaties zijn en wat de valkuilen zijn bij de behandeling van deze doelgroep. Er worden do’s en don’ts besproken: wat wel en wat niet te doen bij de behandeling van deze kinderen en jongeren. Niet gericht op LVB doelgroep.

Leerdoelen lezing:
• Therapeuten hebben actuele kennis van de stand van zaken aangaande behandeling van kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt
• Therapeuten weten welke behandelingen evidence based zijn en hoe ze deze kunnen inzetten bij kinderen en jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt

Organisatoren: Marloes Eidhof, Tim Wind, Bram van der Boom en Joanne Mouthaan

Tijd: 20:00-21:15

Kosten (voor de hele serie):
Niet-leden: €100,-
Leden (Psyflix, NtVP, Arq en Reinier van Arkel): €50,-

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, NVP, NtVP, FGZPt, VEN en NIP

Bestellen kan via deze link.

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved