NtVP Lezing: De psychosomatische behandeling van PTSS

Circa 3 keer per jaar organiseert de NtVP een lezing die voor leden gratis toegankelijk is. Tijdens iedere lezing zullen 2 sprekers worden uitgenodigd om de ontwikkelingen in hun vakgebied te presenteren.

Op 14 Juli 2021 zal er online een lezing worden aangeboden over de behandeling van lichamelijke klachten bij PTSS. Lot Spiertz, gios, zal ingaan op een geïntegreerde behandeling van lichamelijke klachten en PTSS. Daarop aansluitend in de tweede lezing zullen Dr. Hanneke Kalisvaart en Ingrid Nissen, beiden psychomotorisch therapeut, ingaan op de behandeling en wetenschap van sensorimotor psychotherapie.

Programma lezing 14 Juli 2021 ‘De psychosomatische behandeling van PTSS’

19.30 – 20.15 uur: lezing 1 – Lot Spiertz ‘Geïntegreerde aanpak van lichamelijke klachten en PTSS met het gevolgenmodel’

20.15 – 21.00 uur:  lezing 2 – Hanneke Kalisvaart en Ingrid Nissen ‘Het lichaam betrekken in traumabehandeling: inspiratie vanuit wetenschap en sensorimotor psychotherapy’

Accreditatie

Voor de lezing zal accreditatie worden aangevraagd bij de NVvP, FGzPT, NtvP en de VEN.

Kosten

Aan deelname zijn voor NtVP leden geen kosten verbonden.

Niet-leden zijn ook welkom. Zij betalen €10,00 en kunnen tevens gebruik maken van de gelegenheid zich in te schrijven bij de NtVP.

Aanmelding 

U kunt zich voor de lezingen aanmelden via info@ntvp.nl.

 

Lezing 1: Geïntegreerde aanpak van lichamelijke klachten en PTSS met het gevolgenmodel

Lot Spiertz is GZ-psycholoog i.o. tot specialist bij Dimence, en is als mede-oprichter werkzaam bij Specialistisch Centrum voor SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen (SCS&S). Dit centrum biedt hoogspecialistische zorg aan (jong)volwassen patiënten met ernstige Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK), een somatisch-symptoomstoornis of een conversiestoornis. Het SCS&Sis recentelijk aangemerkt als TopGGZ-afdeling. Naast haar taken als behandelaar, diagnosticus en onderzoeker bij SCS&S is Lot verbonden aan het team voor Persoonlijkheidsproblematiek en Complex Trauma van Dimence waar zij vanuit haar achtergrond als psychotraumatherapeut (NtVP), Cognitief gedragstherapeut (VGCt), EMDR practitioner, persoonlijkheids- en traumabehandeling biedt.

Aanhoudende lichamelijke klachten, vaak aangeduid als Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten (SOLK) zijn een alledaags fenomeen, ook in de klinische praktijk bij PTSS. Patiënten die zich melden voor traumabehandeling geven niet zelden aan ook chronische pijn, prikkelbare darmsyndroom, aanhoudende vermoeidheid, functiestoornissen of andere lichamelijke klachten te ervaren. In behandeling wordt er vaak voor gekozen om zich te richten op behandeling van de psychische problemen en lichamelijke klachten buiten beschouwing te laten of deze psychologisch te verklaren. Hierin tekent zich het dilemma van het lichaam-geest dualisme voor de behandelpraktijk. Door scheiding die tussen lichaam en geest is gebracht is er lang minder zicht geweest op de samenhang tussen biologische, psychologische en sociale factoren. In deze lezing zal nader worden ingegaan op hoe je herstel bevordert door klachten in hun onderlinge samenhang te behandelen. Lichamelijke ervaringen en sensaties zijn deel van een trauma representatie en vice versa hebben langdurig bestaande traumaklachten hun weerslag op het lichamelijk functioneren. Dit biedt mogelijkheden om comorbiditeit geïntegreerd te behandelen.

Referenties

Tak, L., Spiertz, L. (2018). Somatisch-symptoomstoornis met comorbide stoornissen. In: Comorbiditeit van psychische stoornissen (2018), Philip Spinhoven, Claudi Bockting, Eric Ruhe en Jan Spijker (redactie), Uitgeverij de Tijdstroom, Utrecht.

 

Lezing 2: Het lichaam betrekken in traumabehandeling: inspiratie vanuit wetenschap en sensorimotor psychotherapy

Dr. Hanneke Kalisvaart is psychomotorisch therapeut en senior onderzoeker bij Altrecht psychosomatiek, Eikenboom, in Zeist. In 2019 is zij gepromoveerd op het onderwerp “body-relatedness bij ernstige somatische symptoomstoornissen”. Hanneke is gecertificeerd in sensorimotor psychotherapy, een lichaamsgerichte methode voor trauma en hechtingsproblematiek, waar ze sinds 2020 trainingen in geeft. Verder is ze gastdocent bij de faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de master PMT van hogeschool Windesheim.

Drs. Ingrid Nissen is psychomotorisch therapeut en Sensorimotor therapeut bij Academisch Angst Centrum Altrecht, team Trauma en Persoonlijkheid, en bij Psychotraumacentrum Azadi. Zij is onderzoeker bij het lectoraat Bewegen, Gezondheid en welzijn, Hogeschool Windesheim, en bezig met een onderzoek naar somatoforme dissociatie in relatie tot posttraumatische stress symptomen bij cliënten met vroegkinderlijk trauma.

 

Lichamelijke reacties op trauma wekken meer en meer de interesse van onderzoekers en clinici. Hoe zijn lichaam en geest verbonden bij traumabehandeling? Is het mogelijk effectiever te behandelen door het lichaam te betrekken? En hoe werkt dat dan in de praktijk? In deze lezing wordt de recente wetenschappelijke literatuur over lichamelijke reacties bij traumabehandeling en de effectiviteit van lichaamsgerichte interventies gepresenteerd. Vervolgens wordt dit geïllustreerd met verschillende casussen waarbij sensorimotor psychotherapy is ingezet. Deze methode neemt de lichamelijke reactie op trauma als vertrekpunt van behandeling en wij gebruiken dit zowel bij cliënten met somatische symptoomstoornissen als bij cliënten met complex trauma. Wij hopen u te inspireren om het lichaam steeds meer te gaan betrekken bij uw (trauma)behandelingen.

Referenties

Kalisvaart H. (2019). Body-relatedness in somatic symptom disorder. Proefschrift Universiteit Utrecht. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/381135

Kalisvaart, H. & van der Maas, L. (2017). Bevorderen van lichaamsbewustzijn met lichaamsgerichte therapie. In: J. Spaans, J. Rosmalen, Y. van Rood, H. van der Horst & S. Visser (red.). Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (pp. 377-386). Houten: Uitgeverij LannooCampus.

Spaans, J., Kalisvaart, H. & Jonker, K. (2017). Sensorimotorische psychotherapie. In: J. Spaans, J. Rosmalen, Y. van Rood, H. van der Horst & S. Visser (red.). Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (pp. 387-402). Houten: Uitgeverij LannooCampus.

Scheffers, M., Hatzmann, J., Nissen, I., van Berkel, K., van Busschbach, J. (2015). Beweging in trauma. Psychomotorische therapiemodule in de stabilisatiefase van complex trauma. Tijdschrift voor Vaktherapie. 11 (4), 47- 54.

https://databank.vaktherapie.nl/download/?id=115929

Hensbroek, W. & Nissen, I. (2014). Mijn grens? Mijn grens! Een vaktherapeutisch groepsaanbod voor vrouwen met een complexe posttraumatische stressstoornis. Tijdschrift voor Vaktherapie, 10 (2), 53-60.

https://databank.vaktherapie.nl/download/?id=113424

 

 

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved