JAARCONGRES HUISELIJK GEWELD

09:00 uur – Registratie en Ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!
10:00 uur – Opening door de dagvoorzitter.
Karel van Duijvenbooden, manager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU)
10:10 uur – Aanpak huiselijk geweld: met meer kracht zorgen voor veerkracht
Pauline Krikke, Burgemeester van Den Haag
10:40 uur – De (on)zin van screening op kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg.
Prof.dr. Elise M. van de Putte, Medisch hoofd Ambulante Zorg, Kinderarts Sociale Pediatrie, Onderzoeker, UMC Utrecht.
Tien jaar geleden werd screening op kindermishandeling verplicht gesteld in de spoedeisende medische zorg. Inmiddels is een aantal onderzoeken verricht naar de validiteit van deze screening en daaruit blijkt een lage positief en negatief voorspellende waarde van de screening.
Wat betekent deze informatie? Moeten we stoppen met de screening of kunnen we de screening anders inrichten? Hoe zorgen we dat we aan de ene kant geen kinderen missen en aan de andere kant ouders niet ten onrechte beschuldigen? Inmiddels is een richtlijn gepubliceerd waarin de aanbeveling wordt gedaan om te blijven screenen maar slechts met 2 vragen. Tijdens deze lezing wordt u meegenomen in deze lastige afwegingen.
11:20 uur – Koffiepauze en informatiemarkt
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.
11:50 uur – Eerste deelsessieronde
Tijdens uw bezoek bezoekt u in deze ronde één van de twaalf deelsessies.
13:05 uur – Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.
14:05 uur – Tweede deelsessieronde
Tijdens uw bezoek bezoekt u in deze ronde één van de twaalf deelsessies.
15:20 uur – Koffiepauze en informatiemarkt
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.
15:50 uur – Kiekeboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld.
drs. Yael Meijer, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Werkzaam bij Fier en ACFT
De impact van geweld en/of verwaarlozing is bij jonge kinderen (0-6) niet altijd direct zichtbaar, zeker niet voor de buitenwereld. Jonge kinderen laten vaak geen herkenbaar klachtgedrag zien. Hierdoor blijven deze kinderen vaak buiten beeld.
Waar let je op, waar kijk je naar en wat kan je doen als professional voor een gezin met jonge kinderen, waar in huis geweld is (geweest).
16:20 uur – Intergenerationele overdracht van geweld
Prof. Dr. M. Steketee, Voorzitter Raad van bestuur Verwey-Jonker Instituut alsmede hoogleraar Intergenerationele overdracht geweld in gezinnen
Steeds vaker zien hulpverleners in hun praktijk de kinderen van toen weer terug als ouders.  Wat is er misgegaan, hoe komt het dat we de cirkel van intergenerationele overdracht zo moeilijk kunnen doorbreken? In de lezing wordt ingegaan op de verschillende theorieën die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld om de intergenerationele overdracht van partnergeweld en kindermishandeling te verklaren  Wat zijn de implicaties daarvan voor de praktijk: Hoe kunnen we deze kinderen beschermen en voorkomen dat zij later dit patroon herhalen?
16:50 uur –  Afsluiting dagvoorzitter Karel van Duijvenbooden
17:00 uur – Borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 22 november 2018 in congrescentrum de ReeHorst te Ede Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede, T. 0318-750300, www.reehorst.nl
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,00 excl. BTW en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier op deze website www.huiselijkgeweldcongres.nl. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.
Category
© 2018 NTVP - All Rights Reserved