ECB Congres – Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag

Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag kunnen in ogenschijnlijk kleine dingen zitten, maar ook catastrofale vormen aannemen. Mensen hebben soms gedachtepatronen of gedragingen die hen ervan weerhouden om te doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Het weerhoudt hen ervan om zich te ontwikkelen, te groeien en een fijn leven te leiden. Soms gaat het nog een stap verder en ontaardt zelfsabotage in zelfdestructief gedrag, zoals onverantwoorde risico’s nemen, het aangaan van toxische relaties, verslaving, eetproblemen, automutilatie of (pogingen tot) suïcide.

Hoe herken je deze patronen bij cliënten, patiënten en leerlingen? Hoe hangen zelfsabotage en zelfdestructief gedrag samen met psychotrauma? En met middelengebruik? Hoe help je zelfsaboterende gedachten doorbreken? Hoe kun je geweldloos verzet als benadering inzetten om dit gedrag aan te pakken? Welke bijzonderheden zijn er in het aanpakken van deze problematiek bij mensen met een niet-westerse migratie achtergrond? De sprekers op dit congres zullen op deze en andere vragen rondom dit thema hun antwoorden delen.

De eerste editie van het nieuwe congres over zelfsabotage en zelfdestructief gedrag wordt in combi-vorm aangeboden. Dat betekent dat je ervoor kan kiezen om het congres op 11 november in Eindhoven bij te wonen, of om vanaf die datum een maand de tijd te hebben om het on-demand te bekijken.

De sprekers op dit congres zullen ingaan op de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn voor mensen die zelfsaboterende gedachten hebben of zelfdestructief gedrag vertonen:

  • Drs. Tinne Buelens – Psychologische mechanismen die ten grondslag liggen aan zelfsabotage en zelfdestructief gedrag
  • Dr. Joost Hutsebaut – Zelfverwonding en suïcidaliteit
  • Prof. Dr. Rolf Kleber – Zelfsabotage en zelfdestructie na psychotrauma
  • Drs. Indra Boedjarath – Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag bij migranten
  • Arno Derikx – Geweldloos verzet in de aanpak van zelfsabotage en zelfdestructief gedrag
  • Drs. Marleen Derks – Zelfsaboterende gedachten, zelfmedelijden en het weigeren van hulp
  • Dr. Matthijs Bossong – Zelfdstructief gedrag bij verslaving

Accreditatie, kortingen en aanmelding

Voor dit congres is onder meer accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP/NVO, FGzPt, NVvP, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, LV POH-GGZ, Registerplein en Register Vaktherapie.

De 2-voor-1 korting geldt bovenop gebruikelijke kortingen voor vroege boekers, ZZP-ers en abonnees van de nieuwsbrief van Blik op Hulp.

Lees meer…

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved