De Koepel Congres – Evidence based trauma behandelen bij kind en jeugd: Doen wat werkt!

Een niet te onderschatten deel van de kinderen en jongeren maakt  voor zijn achttiende levensjaar een traumatische gebeurtenis mee, zoals bijvoorbeeld misbruik en mishandeling. Circa zestien procent van deze kinderen ontwikkelt een PTSS, waarbij het risico groter is als het gaat om interpersoonlijk trauma en waarbij meisjes een vergroot risico lopen. Wanneer behandeling nodig is, is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van een behandeling met een grote kans van slagen. Gelukkig is er steeds meer bekend over effectieve behandelmethoden voor trauma- en stressorgerelateerde klachten  bij kinderen en jeugdigen.

Het evidence based trauma behandelen bij kinderen en jongeren staat centraal tijdens dit congres. Doen wat werkt is hierbij het motto. De stand van zaken rond het stabilisatie debat, zowel nationaal als internationaal, komt aan bod. Ook de verschillende behandelvormen komen aan bod, waaronder de TF-CBT, de imaginaire exposure en exposure in vivo, EMDR-therapie, de schematherapie. Met daarbij de vertaling naar de LVB, de adolescenten, het jonge kind en het systeem-aspect.
Er zullen zowel lezingen, als interactieve workshops zijn en verschillende experts gaan met elkaar in gesprek over indicatiestelling en behandelmogelijkheden bij trauma behandeling.

Kom je op 2 juni bijscholen op het gebied van traumabehandeling bij kind en jeugd op de eerste echte congresdag georganiseerd door de Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen!

Praktische informatie
Datum: 2 juni 2022
Tijd: 09.30 – 18.00 uur
Locatie: Van der Valk, Veenendaal
Accreditatie: Wordt aangevraagd bij de VGCt, VSt, VEN, NIP K&J/NVO-OG en FGzPt
Kosten: € 150,- voor leden van de VGCt, VSt en VEN. € 200,- voor niet-leden

Category
© 2023 NTVP - All Rights Reserved