ONLINE Cursus: Hervonden herinneringen aan trauma – de stand van zaken

In deze cursus wordt de verwerking van het geheugen uitgelegd en gerelateerd aan het fenomeen van hervonden herinneringen bij trauma; mensen die zich traumatische gebeurtenissen herinneren waar ze eerder geen herinneringen van hadden.

Inhoud

Bij de diagnostiek en behandeling van mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt komt het soms voor dat mensen rapporteren geen heldere herinneringen te hebben aan het trauma, of dat ze zich tijdens therapie íneens herinneren misbruikt te zijn. Bij sommige patiënten neemt het aantal herinneringen steeds toe. De vraag is of dat kan, hoe dat kan, en wat je er mee moet doen in de klinische praktijk.

Opzet

Thema’s die aan bod komen zijn: traumatisch geheugen, amnesie, en dissociatie. De theorie wordt steeds vertaald naar de klinische praktijk; wat zijn de implicaties voor de behandeling van mensen die trauma’s hebben meegemaakt? Ook gaan we diverse oefeningen doen die te maken hebben met de werking van het geheugen.
Inbreng van eigen casusmateriaal is ook mogelijk.

Datum: 18 september 2020

Locatie: CCD Arnhem

Kosten: € 375,00

Heb je vragen?

Bel naar 026-368 44 11 of stuur een e-mail naar curecare@curecare.nl.

ONLINE Hervonden herinneringen aan trauma – de stand van zaken, 18 september 2020

 

Category
© 2020 NTVP - All Rights Reserved