Cursus Hechting en Trauma

Na het volgen van deze driedaagse cursus ben je in staat om de verschillende vormen van problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering sneller te herkennen en daar een adequate behandeling op af te stemmen of eventueel beargumenteerd door te kunnen verwijzen.

Inhoud en opbouw

In het werken met kinderen en jeugdigen, maar ook volwassenen, komen we waarschijnlijk regelmatig in aanraking met problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering. Om een passend behandelplan op te kunnen stellen is het van belang om de aard en ernst van de problematiek te kunnen onderkennen.

Deze cursus besteedt eerst aandacht aan diagnostiek en classificatie van problematische gehechtheid en traumatisering, waarbij ook aandacht is voor dissociatie en de samenhang met andere psychopathologie. Tevens ga je oefenen met het in gesprek gaan met ouders/ opvoeders over problematische gehechtheid, hun eigen rol daarin en over eventuele intergenerationele aspecten, zonder het over schuld te hebben. Daarna wordt er uitvoerig ingegaan op behandelmogelijkheden en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn, zowel bij cliënt zelf als bij het systeem eromheen; en wat de beste insteek zou kunnen zijn: systemisch en/of de relatie, individueel of beide. Concepten als de ‘Window of Tolerance’, ‘Cirkels van veiligheid en vertrouwen’ en ‘Mentaliserend vermogen’ zullen de revue passeren en gekoppeld worden aan de verschillende behandelmogelijkheden; in het kader van overdracht en tegenoverdracht wordt ook aandacht gegeven aan de eigen hechtingservaringen.

Tot slot geeft de cursus ook aandacht voor de mogelijkheden in de eigen werksituatie en wordt er ook gevraagd het geleerde in de praktijk te brengen. Daarnaast wordt er gekeken wanneer je beter zou kunnen doorverwijzen naar specialistische hulpverlening en/of hoe (vroegkinderlijke) traumatisering sneller te herkennen en daar een adequate behandeling op af te stemmen of eventueel beargumenteerd door te kunnen verwijzen.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inleiding hechting en problematische gehechtheid
  • Hechting, (vroegkinderlijke) traumatisering en dissociatie
  • Diagnostiek en classificatie en het (advies)gesprek daarover
  • Intergenerationele gehechtheidsproblemen en relationele trauma’s
  • Richtlijnen bij behandeling van problematische gehechtheid
  • Systematisch werken, inclusief samenwerken met scholen en andere organisaties
  • Overdracht en tegenoverdracht
  • Richtlijnen bij traumabehandeling

Lees meer…

Category
© 2020 NTVP - All Rights Reserved