Congres – Traumasensitief werken

Het landelijk congres over traumasensitief werken richt zich zowel op onderwijsprofessionals als hulpverleners.
Want zowel in het onderwijs als in de hulpverlening kom je kinderen tegen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt en daar dagelijks de schadelijke gevolgen van ondervinden. Door de keuzemogelijkheden die het congres biedt, kan iedereen zijn eigen programma samenstellen. Of je een kind maar een enkele keer ziet, zeven dagen per week en 24 uur per dag of iets daartussenin: je zult een aantal dingen moeten weten, kunnen en aanvoelen die helpend zijn voor zulke kinderen.

In het ochtenddeel staan sprekers stil bij thema’s die ten grondslag liggen aan het traumagericht werken in élke sector: Hoe herken je psychotrauma? Wat veroorzaakt trauma’s bij kinderen, welke soorten trauma zijn er en hoe houd je daar rekening mee in de manier waarop je hen bejegent? Wat moeten we verstaan onder traumasensitief werken en hoe doe je dat dan in de praktijk? Welke impact heeft psychotrauma op gehechtheid en hechtingsproblematiek?

In de middag zijn er twee deelsessierondes, waarin je als deelnemer twee maal een keuze kunt maken uit twee deelsessies: twee meer onderwijsgerichte en twee meer hulpverleningsgerichte. Zo kun je de inhoud volgen die het meest aansluit op jouw werksituatie.

Meer informatie is te vinden via de website van het Euregionaal Congresburo.

Category
© 2018 NTVP - All Rights Reserved