Congres Trauma en veerkracht met Froma Walsh

Veerkracht in gezinnen na traumatische verlieservaringen

Waarom blijven sommige gezinnen overeind na heftige verlieservaringen terwijl andere ontredderd zijn? Dit heeft te maken met de veerkracht in systemen of gezinnen (Family Resilience). Froma Walsh, de autoriteit op dit gebied, beschrijft het als een relationeel en systemisch concept. Tijdens dit congres leer en ervaar je met haar en Nederlandse experts als Jan Baars, Guus van Voorst, Leo Gualthérie van Weezel en Christien de Jong hoe je dit concept toepast bij traumatisch verlies.

Gezinnen en echtparen kunnen te maken krijgen met heftige en traumatische verlieservaringen, zoals echtscheiding, levend verlies, en het verlies van hoop en verwachting bij ziekte, dood en andere catastrofes. Froma Walsh noemt dit ‘disruptive life challenges’, ‘major disasters’ en ‘traumatic losses’. Zij ziet veerkracht niet alleen als een eigenschap van individuen, maar ook als een herstel- en groeiproces, dat bij systemen gemobiliseerd kan worden.

Walsh’ uitwerking en toepassing van het begrip veerkracht is een krachtig hulpmiddel voor behandelaren, onderzoekers en geestelijk verzorgers om gezinnen met grote tegenslagen te helpen. Het Family Resilience model kent een brede toepassing, bij onder meer traumatisch verlies, complexe rouw bij levend verlies, chronisch misbruik en ernstige ziekte.

Programma
Het congres bestaat uit een plenair programma waarbij de dagvoorzitter Guus van Voorst je meeneemt van expertise van de autoriteit op het gebied van veerkracht, Froma Walsh, naar de Nederlandse experts die de vertaalslag maken naar specifieke doelgroepen. Froma Walsh spreekt over de uitgangspunten van Family Resilience en hoe het Family Resilience model kan worden toegepast bij traumatisch verlies. Guus van Voorst zelf presenteert de systeembenadering van gezinnen met complexe rouwprocessen bij levend verlies, zoals bij autismespectrumstoornissen en niet aangeboren hersenletsel. Jan Baars heeft als onderwerp Relational Trauma, waarbij veerkracht geblokkeerd kan zijn door geheimhouding, ervaringen niet gedeeld kunnen worden, en er geen ruimte kan zijn voor betekenisgeving en integratie op systeemniveau. Hij laat zien hoe de communicatie geopend kan worden en de (on) mogelijkheden tot verzoening verkend kunnen worden. Met Christien de Jong en Leo Gualthérievan Weezel ervaar je op een bijzondere levende manier hoe het model in de medische psychologie bij een ernstige ziekte toegepast wordt.

Wat leer je?

Je leert wat het effect is van verlies op (gezins)systemen en hoe je veerkracht in gezinnen en systemen die te maken hebben met ingrijpende levensgebeurtenissen en (traumatische) verlieservaringen kan mobiliseren en versterken. Daarnaast krijg je concrete handvatten om het family resilience raamwerk in de praktijk te gebruiken. Je ontdekt verschillende toepassingen van het model zoals bij levend verlies, chronisch misbruik en ernstige en levensbedreigende ziektes.

Category
© 2019 NTVP - All Rights Reserved