Congres – Seksueel geweld

Het congres over seksueel geweld staat dit keer in het teken van het werken met slachtoffers, plegers en omgeving.

Seksueel geweld komt beangstigend vaak voor. Jaarlijks worden 100.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld. Aanranding, verkrachting en seksueel misbruik grijpen diep in in het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Zij hebben te maken met de psychologische, maar ook de medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. Niet zelden is er ook sprake van herhaald slachtofferschap. Dat kan zo zijn omdat het geweld zelf zich herhaalt, maar ook doordat beelden van het geweld kunnen circuleren op het internet.

Ook voor plegers heeft seksueel geweld gevolgen. Denk daarbij aan vervolging, detentie, het wegvallen van vrienden en familie, verstoting uit een gemeenschap, het uiteenvallen van diens gezin en een scala aan psychologische problemen die oorzaak dan wel gevolg zijn van het gepleegde geweld. Daarnaast heeft seksueel geweld binnen gezinnen, families, scholen en gemeenschappen ook impact op deze sociale verbanden en hoe mensen zich daarbinnen tot elkaar verhouden.

Het werken met seksueel geweld is voor hulpverleners en artsen dan ook een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid die vaak handelingsverlegenheid oproept.

Op het congres over seksueel geweld zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening rondom deze gevoelige en beladen problematiek.

Meer informatie over dit congres is te vinden op de website van het Euregionaal Congres Buro.

Category
© 2019 NTVP - All Rights Reserved