Congres Chronisch getraumatiseerde kinderen en hun systeem – Wat hebben kinderen nodig?

Trauma bij kinderenKinderen die op jonge leeftijd zijn blootgesteld aan kindermishandeling zoals seksueel misbruik, fysieke of emotionele mishandeling of verwaarlozing, kunnen hiervan grote gevolgen ondervinden. Hun klinisch klachtenprofiel als gevolg van deze interrelationele traumatische ervaringen is dan ook breed. In de meeste gevallen spelen een groot aantal klachten hierbij een rol:

 • Het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)
 • Angstklachten
 • Depressieve klachten
 • Gedragsproblemen
 • Gehechtheidsproblematiek
 • Problemen op het gebied van emotieregulatie

Diagnostiek en behandeling getraumatiseerde kinderen

Bij getraumatiseerde kinderen kan de ontregeling of vermijding zo groot zijn, dat directe traumaverwerking nog niet lukt. Daar zijn eerst andere dingen voor nodig: goede diagnostiek gericht op zowel trauma als de gehechtheidsrelatie en diagnostiek gericht op het kind en zijn gehechtheidsfiguren, betrekken van ouders in de behandeling en aanpassing van de EMDR.

Daarnaast hebben deze kinderen vaak te kampen met een onveilige thuissituatie of een pleeggezinplaatsing met ingewikkelde systeemproblematiek.

Getraumatiseerde kinderen en hun systeem

Interventies voor deze doelgroep hebben verschillende theoretische achtergronden. Tijdens het congres Chronisch getraumatiseerde kinderen en hun systeem ligt de focus op de rol van de behandelaar, de leerkracht en op ouders en opvoeders, op het hele systeem. Alleen met die focus kan een juiste trauma behandeling worden gestart. In een combinatie van inhoud (wetenschap en praktijkkennis) en praktijk (behandelmethoden en verwerkingstechnieken).

Deze dag leer je alles over:

 • De veerkracht van een ervaringsdeskundige
 • Voorwaarden voor een goede diagnostiek
 • Bijdrage aan herstel door opvoeders in het dagelijks leven
 • Thema’s die een belangrijke rol spelen in het opvoeden van kinderen met trauma
 • Trauma en de gevolgen bij kinderen herkennen en behandelen
 • Effectieve behandelmethoden, zoals IGT-K en traumasensitief werken
 • Effectieve behandelmethode EMDR met ouders
 • Hoe je een netwerk van veerkracht weeft
 • Hoe je verstoord oudergedrag herkent en wat je ermee kunt doen

Voor wie?

Het congres is primair bedoeld voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, kinderpsychiaters, orthopedagogen, jeugdbeschermers, (gezins-)voogden, pleegzorgmedewerkers, POH GGZ, psychotherapeut, gedragsdeskundige, gezinsbegeleider, EMDR therapeut, (gezins)therapeut en alle andere professionals die in hun werk te maken hebben met kinderen met chronisch trauma en/of hun opvoeders en begeleiders.

Lees meer…

Category
© 2023 NTVP - All Rights Reserved