‘Buitenbeentjes’: innovatieve en grensverleggende behandelingen – Jaarcongres NVGzP

Het NVGzP-jaarcongres gaat dit jaar over ‘buitenbeentjes’ en de manier waarop zij grenzen verleggen en vernieuwing brengen. De één doet dat door een innovatieve methodiek toe te passen, de ander door in een rampgebied te improviseren, weer een ander door het ‘buiten zijn’ centraal te stellen. Kortom; hoe ga je ‘over de grens’ of ‘tot aan de grens’ van de gebaande paden van je vak als BIG-psycholoog?

Drs. Tijmen Bostoen is keynote spreker op het NVGzP jaarcongres Buitenbeentjes. Hij bespreekt de huidige stand van zaken in de ontwikkeling van MDMA tot geneesmiddel, de risico’s/bijwerkingen en het psychotherapeutisch kader bij psychedelische therapie.

Drs. Bostoen is benieuwd welk antwoord jij geeft op de vraag: “Voor de behandeling van PTSS met MDMA ondersteunde Psychotherapie is het belangrijkste element:

a. Exposure op het index trauma
b. Cognitieve herstructureren van angstige cognities
c. Een open, niet directieve houding
d. Verbinding met naasten leggen”

Op het congres Buitenbeentjes op 16 september a.s. in Utrecht onthult Drs. Bostoen het antwoord en gaat hierover graag in gesprek met je. Kom je ook?

Meer informatie…

Category
© 2023 NTVP - All Rights Reserved