ARQ Trainingsdag ‘Moral Injury’

Moral injury, in het Nederlands ook wel vertaald met morele verwonding of moreel trauma, is een relatief nieuw begrip dat geen officiële diagnostische status heeft. Desondanks wint het snel terrein binnen de zorgverlening aan mensen die moreel verwondende ervaringen hebben meegemaakt, zoals veteranen, politiemensen en vluchtelingen

Moral injury betreft de morele last die mensen kunnen ervaren na het meemaken van ervaringen die in strijd zijn met hun diepste morele overtuigingen. Dergelijke ervaringen zijn moreel schokkend en kunnen leiden tot diepe en langdurige gevoelens van schuld en schaamte, posttraumatische stressklachten, levensbeschouwelijke vragen en sociaal terugtrekken.

De zorg voor mensen met moral injury richt zich op het verwerken van deze ervaringen en het opnieuw verbinding maken met belangrijke anderen en belangrijke waarden. Psycho-educatie en cognitief-gedragstherapeutische technieken zoals stoelentechniek, uitdagen van beperkende cognities en identificeren van waarden maken hier deel van uit.

Resultaat
Aan het eind van deze training:

Zijn deelnemers op de hoogte wat het begrip moral injury behelst;
Weten deelnemers hoe zij moral injury kunnen uitvragen en meten;
Kunnen zij een behandelplan en casusconceptualisatie maken voor de zorg voor patiënten met moral injury;
Kunnen zij een aantal, voornamelijk cognitief-gedragstherapeutische, technieken toepassen om patiënten te helpen herstellen van moral injury.
Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die werkt met mensen die zorg vragen voor moral injury.

Accreditatie
Voor deze training is accreditatie aangevraagd bij: FGzPt, NVvP, NVP, NIP en VSR.

Datum en tijden
20 mei van 09.30 tot 16.30 uur.
Het is van belang dat je op de bovengenoemde datum beschikbaar bent om de opleiding te volgen. Mocht je onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, dan kan deze dag in overleg verplaatst worden. De kosten voor verplaatsing bedragen € 85,-.

Kosten
€ 275,-

Lees meer…

Category
© 2023 NTVP - All Rights Reserved