Angst-, dwangstoornissen, PTSS en depressie bij ouderen

Het aantal mensen ouder dan 65 jaar zal de komende 10 jaar met meer dan een miljoen toenemen tot 4,2 miljoen. Vooral het aantal mensen boven de 80 jaar stijgt sterk, van 0,8 miljoen naar 1,2 miljoen in 2030. Dit legt een grote druk op de gezondheidszorg, ook als het gaat om de behandeling van ouderen met angst-, dwangstoornissen, PTSS en depressie. Voor deze stoornissen zijn effectieve behandelingen beschikbaar, maar boven de leeftijd van 65 jaar daalt het aantal verwijzingen voor gerichte behandeling naar zowel de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ sterk: circa 50-75% vergeleken met de groep 18-65 jaar.

Dit komt deels door het minder goed herkennen van deze problematiek wanneer mensen ouder worden, maar ook vanwege vooroordelen bij zowel zorgverleners als patiënten zelf en hun sociale omgeving dat het minder zinvol is om op oudere leeftijd deze stoornissen gericht te behandelen. Maar ook de beschikbaarheid van behandelaren die zich hebben bekwaamd in het toepassen van psychologische interventies is geringer ten opzichte van de groep 18-65 jarigen. Dit symposium wil daarom een lans breken voor meer professionele aandacht voor de groep ouderen met angststoornissen en depressies.

Tijdens deze dag leert u meer over de verschillen en overeenkomsten bij angst en depressie tussen de leeftijdsgroepen 18-65 jaar en 65+. Daarnaast wordt u meegenomen in de behandeling van angst- en dwangstoornissen, PTSS en depressie alsmede de mogelijkheden voor medicatie en psychotherapie. In de middag worden verschillende workshops aangeboden over schematherapie, life review therapie, klinische besluitvorming bij behandeling en kwetsbaarheid en psychologische behandeling. Tot slot krijgt u meer informatie over co-morbiditeit en dan met name de relatie tussen angst/depressie en persoonlijkheid.

Online én op locatie
Voor zover de corona-maatregelen het toestaan, wordt deze bijeenkomst hybride (deels op locatie, deels online) georganiseerd. Toegekende accreditaties zijn eveneens geldig voor de online versie. Voor het online bijwonen geldt een gereduceerd inschrijfgeld. U kunt bij inschrijven uw voorkeur aangeven. Indien op de datum van de bijeenkomst fysiek scholen niet mogelijk is, vindt deze geheel online plaats. Wij houden u op de hoogte.

Datum donderdag 20 mei 2021
Locatie Pathé
Plaats Leidsche Rijn

Accreditatie

Toegekend door FGzPt, NVP en NIP (6 pnt) en ABC1 (5 pnt); aangevraagd bij NVvP; bij gebleken belangstelling wordt aanvullend accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt: € 269
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 299

Online deelnemen
Het inschrijfgeld bedraagt: € 239
Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 269

Doelgroep

(GZ- en klinisch) psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde; ook interessant voor verpleegkundig specialisten, gedragstherapeuten, gezondheidstherapeuten en orthopedagogisch generalisten; andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom

Lees meer…

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved