Algemene Ledenvergadering en lezingen

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2020 en de plannen voor 2021? Woon dan de online algemene ledenvergadering (ALV) bij op woensdag 27 januari 2020, waar we de ontwikkelingen en de actieplannen doornemen. Tevens zal er een bestuurswissel plaatsvinden. Aansluitend aan de ALV worden er twee lezingen gegeven door Eric Vermetten en Tijmen Bostoen.

Programma
19.00 – 20.00 uur: algemene ledenvergadering
20.00 – 20.15 uur: pauze
20.15 – 20.45 uur: lezing Eric Vermetten
20.45 – 21.15 uur: lezing Tijmen Bostoen

Accreditatie
Voor de lezing is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, FGzPT en de NtVP.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Niet -leden zijn ook welkom en kunnen tevens gebruik maken van de gelegenheid zich in te schrijven bij de NtVP.

Aanmelding
U kunt zich vóór 25 januari opgeven per mail via info@ntvp.nl. U ontvangt dan een link voor online deelname.
Zou u in deze mail uw naam, initialen en BIG-registratie nummer kunnen vermelden?

 

Lezing 1: Is het al tijd voor MDMA ondersteunde psychotherapie bij PTSS?

Prof. Dr. Eric Vermetten (1961), is psychiater en hoogleraar psychotrauma aan Universiteit van Leiden en het LUMC. Hij is actief dienend militair (Kol), als strategisch adviseur wetenschappelijk onderzoek van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg verbonden aan Ministerie van Defensie, en daarbinnen ook als psychiater werkzaam. Hij is kernhoogleraar binnen ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en coördineert verschillende wetenschappelijke onderzoekslijnen waaronder complex trauma, screening en diagnostiek en farmacotherapie. Hij is gasthoogleraar aan de New York University School of Medicine. Zijn expertise is de medisch-biologische psychotraumatologie. Hij is op zoek naar innovaties binnen dit veld, zowel binnen de neurowetenschappen als in het gebruik van nieuwe vormen om het therapeutische proces immersiever te maken en te versterken, waaronder technologie met VR en ook gebruik van psychedelica. Hij coördineert een multidisciplinaire behandeling voor militairen en veteranen met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Hij publiceerde meer dan 200 papers over de neurobiologie van PTSS, trauma en dissociatie, en psychotherapie. Hij publiceert met internationale partners, droeg bij aan meer dan 30 hoofdstukbijdragen, heeft 8 boeken geschreven waaronder ‘The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease’ geediteerd, ‘Rethinking Resilience’, over gezondheid in de Eerste Wereldoorlog, en hij editeerde het eerste Nederlandse ‘Handboek Posttraumatische Stress Stoornissen’, met Rolf Kleber en Onno van der Hart. Prof Vermetten is een ad hoc reviewer voor diverse vaktijdschriften en het granting agencies. Hij zat verschillende NATO panels voor op gebied van militaire geestelijke gezondheid. Hij heeft lezingen in binnen en buitenland over een brede range van aspecten van psychotrauma. Hij was adviseur van de APA Taskforce van de DSM5 voor PTSS en dissociatieve stoornissen.

Het gebruik van psychedelica kent een belangrijke geschiedenis in de Nederlandse psychotraumatologie. Dank zij het werk van Jan Bastiaans is vooral het gebruik van LSD voor patiënten met het Concentratiekampsyndroom bekend geworden. Sinds de jaren 80 zijn psychedelica echter uit het therapeutisch repertoire verdwenen. Mogelijk mede door de relatieve geringe winst met huidige behandelingen en het achterblijven van nieuwe effectieve medicaties is er een heroriëntatie naar het gebruik van psychedelica ingezet, als zgn vintage drugs, voor de behandeling van PTSS. In 2017 heeft de Food en Drugs Administration in de Verenigde Staten nog het gebruik van MDMA assisted psychotherapy voor de behandeling van PTSS een ‘breakthrough therapy’ genoemd. Eind 2020 zijn de eerste resultante van de eerste Fase III studies bekend geworden en wordt het tijd om over implementatie in de zorg na denken. Daarbij is het is belangrijk om inzicht te krijgen in de aard en betekenis van exposure bij deze vorm van psychotherapie, acceptatie, positie en indicatiestelling, en ook de toepassing in gespecialiseerde centra in Nederland. Het roept ook vragen op naar de betekenis van integratieve sessies, impact op schuld en schaamte gerelateerde problematiek, de rol van een mystieke ervaring, maar ook in hoeverre de biologie een verklarend werkingsmechanisme kan beschrijven. In deze voordracht wordt een overzicht gegeven van de recente geschiedenis en wat ons mogelijk te wachten staat.

Referenties

Lezing 2: Psychedelica bij PTSS in de praktijk: “Substance, Set & Setting”

Tijmen Bostoen (1975) is als psychiater gespecialiseerd in traumabehandeling en is daarnaast drs. farmaceutische wetenschappen. Hij werkt bij ARQ Centrum ’45 waar hij ook voorzitter is van de geneesmiddelencommissie. Hij doet momenteel promotieonderzoek naar de behandeling van PTSS met medicatie ondersteunde psychotherapie (o.a. met MDMA en ketamine) bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum/LUMC. Daarnaast is hij lid van de werkgroep Protocollaire, Evidence-based Behandelingen van de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen en is hij docent bij de Psyfar nascholing voor psychiaters.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ernstige en chronische psychiatrische stoornis die kan ontstaan na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen zoals (seksueel) geweld, ongevallen of rampen. De huidige evidence based behandelingen kunnen slechts de helft van de patiënten genezen, waardoor 3% van de gehele Nederlandse bevolking de rest van hun leven aan trauma gerelateerde psychiatrische problemen lijdt (de Vries& Olff, 2009; Bradley et al., 2005). Bijna de helft van deze patiënten lijdt naast PTSS ook aan depressie (Shalev et al., 1998). Een innovatieve behandelstrategie die toenemend wordt onderzocht in de psychiatrie is de inzet van enkele sessies met psychedelica (Krediet et al., 2020).

MDMA en ketamine zijn psychedelische middelen met unieke eigenschappen die de behandeling van PTSS en depressie kunnen katalyseren en therapieresistente patiënten kunnen helpen herstellen (Mithoefer et al., 2018; 2010). Fase 3 onderzoek naar MDMA ondersteunde psychotherapie bij PTSS wordt momenteel uitgevoerd in de VS, Canada en Israël. Esketamine is in 2019 geregistreerd als geneesmiddel bij therapie resistente depressie (EMA 2019). Onderzoek naar de toepassing van ketamine bij PTSS is nog kleinschalig, maar voorlopige resultaten lijken veelbelovend (Dore et al., 2019; Abott et al. 2018; Feder et al., 2014). In deze presentatie wordt verder ingegaan op de klinische toepassing van MDMA en ketamine. Dit zal gebeuren aan de hand van de “Substance, Set & Setting” die van belang zijn bij het werken met psychedelica in de praktijk. Hierbij wordt ook ingegaan op de noodzaak van de psychotherapeutische inbedding.

Referenties

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved