Algemene Leden Vergadering en Lezing

ALV

Agenda Algemene Leden Vergadering NtVP

Datum: woensdag 30 januari 2019

Tijd: 18.00 – 21.45 uur         

Locatie: van der Valk, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Programma:

18.00 – 18.30 uur: inloop en broodjes

18.30 – 19.45 uur:

 1. Algemene ledenvergadering
 2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
 3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering
 4. Jaarverslag 2018*
  1. De secretaris zal een korte toelichting geven op verslag van activiteiten en werkzaamheden van het afgelopen jaar.
  2. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  3. Kan de vergadering met het jaarverslag instemmen?
 5. Financieel overzicht 2018*
  1. De penningmeester zal een toelichting geven op de cijfers van de balans en de staat van baten en lasten.
  2. Verslag van de kascommissie* die de boeken heeft gecontroleerd.
  3. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  4. Het bestuur stelt de vergadering voor het financieel verslag goed te keuren.
 6. Jaarplan 2019*
 7. Contributie 2019* en begroting 2019*
 8. Bestuurssamenstelling 2019*
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

19.45 – 20.15 uur: pauze

20.15 – 20.45 uur: lezing Juul Gouweloos-Trines

20.45 – 21.15 uur: lezing Susanne Weel -van Buschbach en Lucy Dijkshoorn

21:15 – 21.45 uur: napraten met een drankje

LEZINGEN

Traditiegetrouw zal er ook dit keer na de ALV een lezing georganiseerd worden. Accreditatie is aangevraagd bij de FGzPT en NvVP.

Onderwerp: Focus op wetenschappelijk bewijs en ontwikkelingen in de eerste opvang na incidenten

Sprekers: dr. Juul Gouweloos-Trines, drs. Susanne Weel-van Buschbach, drs. Lucy Dijkman

Dr. Juul Gouweloos-Trines, beleidsadviseur/onderzoeker Arq Kenniscentrum Impact, behandelend psycholoog IVP en Stichting Equator.

In haar werk en onderzoek richt ze zich op de veerkracht van- en psychosociale ondersteuning voor getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Speciale aandacht heeft ze voor medewerkers van hoog-risico beroepen, zoals politiemensen of medewerkers openbaar vervoer. Zij is op 16 november 2018 gepromoveerd op haar proefschrift ‘Supporting civilians and professionals after crises Implications for psychosocial care’. Eén van de onderdelen van haar proefschrift betrof het ontwikkelen van een screeningsinstrument waarmee zedenrechercheurs en kinderpornorechercheurs hun welzijn kunnen monitoren.

Drs. Lucy Dijkman, coördinator Traumaopvang OLVG & drs. Susanne van Buschbach, psycholoog Traumaopvang OLVG.

Een ingrijpend incident op het werk kan iedereen overkomen. Het overvalt je, zoals bijvoorbeeld het onverwacht overlijden van een patiënt of cliënt, het maken van een fout, maar ook een bedreiging of een klap. Hoe verwerk je dit en hoe pak je daarna de draad op om weer gezond te werken en te leven? Tijdens deze lezing wordt inzicht in de achtergrond van ingrijpende incidenten gegeven en bieden ze tips en tools om hiermee om te gaan en post traumatische stress klachten te voorkomen of te verhelpen. Een van de belangrijkste onderdelen is het bieden van goede ondersteuning door collega’s.

 

Category
© 2019 NTVP - All Rights Reserved