4e Congres (Psycho)Trauma

Meer informatie op: http://www.traumacongres.nl/

09.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en een congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Prof.dr. Ramón J.L. Lindauer, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC en de Bascule.

10.10 uur Trauma, dichterbij dan u denkt! En dan …. ?
Prof.dr. Ramón J.L. Lindauer, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie AMC en de Bascule.
Misschien heeft u zelf wel traumatische ervaringen meegemaakt. Of heeft u er in uw werk mee te maken, op school of in uw klinische praktijk. Deze ervaringen kunnen littekens achterlaten, ook op latere leeftijd. Tijdens de inleidende presentatie wordt ingegaan op de korte-, midden- en langetermijngevolgen van deze traumatische ervaringen. Het gaat daarbij niet alleen om psychologische, maar ook om lichamelijke gevolgen. Het herkennen van deze trauma’s en de gevolgen is belangrijk om vervolgens behandeling in te zetten. Maar waarom is vroegtijdige herkenning onvoldoende en blijven traumaklachten onbehandeld? In diverse richtlijnen zijn evidence-based traumabehandelingen opgenomen. Maar wat als er sprake is van beperkte motivatie voor behandeling of uitval tijdens een behandeling? Ook zal kort worden ingegaan op nieuwe innovatieve trauma-behandelmethodieken.

10.40 uur Behandeling van de gevolgen van seksueel geweld met EMDR
Dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog. Hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum en het Centrum Seksueel Geweld, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Prof.dr. Ad de Jongh, Gz-psycholoog. Bijzonder Hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen, Universiteit van Amsterdam.
Onderzoek onder de algemene bevolking heeft aangetoond dat het risico op het ontwikkelen van PTSS hoger is onder slachtoffers van een geweldsmisdrijf, met name verkrachting (49%) en ander seksueel geweld zoals aanranding (23.7%), dan onder mensen die er getuige van waren dat iemand doodging of ernstig verwond raakte (7.3%), of die een natuurramp (3.8%) of een ernstig auto-ongeluk (2.3%) meemaakten. Dit hoge percentage komt omdat het gevoel van veiligheid, het wereldbeeld en het vertrouwen in andere mensen door deze ervaringen diep wordt aangetast. Daarbij komt seksueel geweld fysiek dichtbij – letterlijk in je lichaam -, en is er vaak sprake van dreiging, doodsangst en pijn wat het risico op PTSS verhoogt. Gelukkig is PTSS goed te behandelen met een richtlijnbehandeling zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR is een traumagerichte therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van (een) schokkende ervaring(en). In de presentatie wordt aan de hand van filmmateriaal getoond op welke manier EMDR kan worden ingezet bij slachtoffers van seksueel geweld, die naast PTSS vaak ook lijden onder angst voor herhaling, schaamtegevoelens en zelfverwijt.

11.10 uur Boekoverhandiging Praktijkboek Psychotrauma
Dagvoorzitter Ramón J.L. Lindauer overhandigt een eerste exemplaar van het Praktijkboek Psychotrauma aan Ankie Driessen, samensteller van het boek.

11.15 uur Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

11.45 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Maak een keuze uit acht onderwerpen!

12.45 uur Lunch en bezoek aan informatiemarkt

13.45 uur Behandeling van PTSS: one-size fits all of juist een diversiteit aan technieken?
Dr. Mariel Meewisse werkt als klinisch psycholoog en hoofd inhoudelijk beleid psychotrauma bij GGZ Noord-Holland Noord. Ze is voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging van Psychotrauma. Mariel is als cognitief gedragstherapeut, EMDR-practitioner, en opleider in Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS bedreven in de theorie en vaardigheid van diverse effectieve behandelingen voor PTSS.
Mensen met PTSS hebben gemeenschappelijke kenmerken, maar het klachtenbeeld en de dynamiek varieert onderling ook aanzienlijk. Er zijn meerdere effectieve psychologische behandelmethodieken voor de posttraumatische stress-stoornis (PTSS), maar het is onduidelijk welke methode bij welke cliënt geïndiceerd is. Moeten we streven naar eenheid in methodieken, of is variatie in interventies juist aangewezen wanneer we rekening houden met de verscheidenheid in traumagerelateerde problematiek?

14.15 uur De tijd en wonden: Behandelingsstrategieën bij complexe traumaproblematiek na oorlogservaringen.
Dr. Trudy Mooren, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Stichting Centrum ‘45; universitair hoofddocent Klinische Psychologie, Universiteit Utrecht.
Oorlog en migratie kunnen gecompliceerde psychosociale problemen teweeg brengen. Onder meer omdat doorgaans lang gewacht wordt met het zoeken van hulp. Dat geldt niet alleen voor vluchtelingen en asielzoekers, ook veteranen of generaties na de oorlog leggen niet onmiddellijk het verband tussen hun klachten en de ingrijpende ervaringen. De tijd heelt dus niet alle wonden, althans niet direct.
In deze lezing wordt ingegaan op het overzicht houden over behandeling. Casusconceptualisatie en het gecombineerde aanbod van traumagerichte en systeeminterventies worden gepresenteerd en geïllustreerd met voorbeelden uit onderzoek en klinische praktijk.

14.45 uur Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

15.15 uur Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Maak een keuze uit acht onderwerpen!

16.15 uur Afsluitende borrel met een hapje

Category
© 2018 NTVP - All Rights Reserved