Verleden, heden en toekomst: 15 jaar NtVP – Webinar serie interviews met experts

De NtVP werd opgericht op 9 mei 2006. Dit jaar vieren we haar 15-jarige verjaardag, geen eremetaal – maar wel een feestje. We organiseren vijf interviews met prominente NtVP leden die ieder een inspirerende gast naar keuze uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Telkens op zondagavond.

In de interviews zullen de sprekers met elkaar in gesprek gaan over het verleden, het heden en de toekomst van ons vak, maar ook over hoe dit hen persoonlijk geraakt heeft. Zij zullen spreken over hun reflectie op psychotrauma – hoe heeft de aandacht voor trauma zo kunnen groeien en wat ligt aan ontwikkelingen in het verschiet?

Het eerste interview werd gehouden op zondag 6 juni door em. Prof. Berthold Gersons, een NtVP lid van het eerste uur. Zijn gast was: Prof. Alexander (Sandy) McFarlane, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van PTSS. Het tweede interview werd gehouden door oud-NtVP bestuurder Prof. dr. Miranda Olff. Haar gast was: Prof. dr. Karestan Koenen, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van PTSS en belangenbehartiger voor slachtoffers van seksueel geweld.

Het derde interview wordt gehouden door oud-NtVP bestuurder Mariel Meewisse. Haar gast zal zijn: prof. Arnoud Arntz, een gerenommeerd internationaal expert op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, trauma, angst- en stemmingsstoornissen.

Zie hieronder voor een biografie van de sprekers en links naar meer informatie.

Datum: Zondag 12 december, 20.00 – 21.00

Aanmelden: Wilt u deelnemen aan het interview, dan meldt u zich aan bij events@ntvp.nl. Deelname is gratis. Bij aanmelding wordt de zoomlink toegestuurd.

Zie de pagina van de interviews voor een biografie van beide sprekers.

Past, present and future: 15 years NtVP – Webinar series of interviews with experts

The NtVP was founded on May 9th, 2006. This year we celebrate its 15-year anniversary, no medals of honour – but a party nonetheless. We are organising five interviews with well-known NtVP members, each of whom will invite an inspiring guest of their choice for a personal discussion. The interviews will each be held on Sunday evening.

In the interviews, the speakers will talk about the past, present and future of our profession, but also about how this has affected them personally. They will talk about their reflections on psychotrauma – how did the attention for trauma grow so much and what developments lie ahead?

The first interview was held by em. Prof. Berthold Gersons, an important NtVP member since the early days of the association. His guest was Prof. Alexander (Sandy) McFarlane, a renowned international expert on PTSD. The second interview was held by former NtVP board member Prof. Dr. Miranda Olff. Her guest was: Prof. Dr. Karestan Koenen, a renowned international expert in the field of PTSD and advocate for victims of sexual violence.

The next interview will be held bij former NtVP chairwoman Dr. Mariel Meewisse. Her guest will be Prof. Arnoud Arntz, a renowned international expert in the field of personality disorders, trauma, anxiety- and mood disorders and therapy.

See below for a biography and more information on both speakers.

Date: Sunday december 12th, 20:00-21:00 (CET)

Participation: If you would like to participate, please send an email to events@ntvp.nl. Participation is free. You will receive a zoom link.

Category
© 2021 NTVP - All Rights Reserved