Traumatische stressoren gedurende de levensloop en negatieve jeugdervaringen voorspellen uniek tegelijktijdig PTSS, complexe PTSS en dissociatieve subtype van PTSS-symptomen terwijl recente volwassenen niet-traumatische stressoren dit niet doen: Resultaten van een online vragenlijststudie

Auteurs: Paul Frewen, Jenney Zhu & Ruth Lanius

Originele titel: Lifetime Traumatic Stressors and Adverse Childhood Experiences uniquely predict concurrent PTSD, Complex PTSD, and Dissociative Subtype of PTSD symptoms whereas Recent Adult Non-traumatic Stressors do not: Results from an online survey study

Deze retrospectieve vragenlijst studie vergeleek het differentiële risico van lifetime traumatische stressoren, zogenaamde “niet-traumatische stressoren” gedurende het afgelopen jaar (refererend naar levensgebeurtenissen die niet voldoen aan de A1 criteria voor traumatische gebeurtenissen) en negatieve jeugdervaringen (NJE) op ernst van DSM-5 versus ICD-11 PTSS, complexe PTSS (C-PTSS) en dissociatieve subtype van PTSS (D-PTSS) onder 418 participanten die online zijn geworven. In gepaarde analyses bleken alle stresstypen geassocieerd met alle uitkomsten. Echter toonden multipele regressie- en factoranalyses aan dat terwijl het aantal verschillende lifetime traumatische gebeurtenissen gerapporteerd door participanten, samen met het aantal ervaren NJE uniek de gelijktijdige symptomen verklaarden, deed het aantal ervaren niet-traumatische stressoren gedurende het afgelopen jaar dat niet. Bovendien voorspeelden NJE uniek alle uitkomsten zelfs na rekening te houden met lifetime traumatische stress. Deze resultaten bieden verdere ondersteuning voor het uitzonderlijk hoge risico op lifetime traumatische stressoren en NJE in het voorspellen van trauma en stressorgerelateerde symptomen. Toekomstige onderzoeksrichtingen worden besproken.

Kernwoorden: PTSS; dissociatie; trauma; stress; negatieve jeugdervaringen.

Citatie: Paul Frewen, Jenney Zhu & Ruth Lanius (2019) Lifetime traumatic stressors and adverse childhood experiences uniquely predict concurrent PTSD, complex PTSD, and dissociative subtype of PTSD symptoms whereas recent adult non-traumatic stressors do not: results from an online survey study, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1606625

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 2 april 2019, online gepubliceerd op 8 mei 2019

 

© 2022 NTVP - All Rights Reserved