Traumatische Rouw

Sommige mensen verwerken een verlies redelijk makkelijk, terwijl anderen vastlopen in hun rouwproces. In hoeverre verliesverwerking beïnvloed wordt door de omstandigheden rondom het verlies en door iemands karakter is vooralsnog onduidelijk. Heeft de manier waarop mensen denken over zichzelf invloed op het verloop van rouw en wat voor soort omgangsstijlen helpen bij verwerking? Dit promotie onderzoek beoogt deze vraagstukken te beantwoorden. De studie richt zich op de meting, theorie en behandeling van Traumatische Rouw – de combinatie van persisterende complexe rouwstoornis (PCRS), posttraumatische stress (PTSS) en depressie in de nasleep van (traumatische) verliezen.

Deel onderzoeken van dit onderzoek richten zich op 1) review, cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek naar het voorkomen en de co-morbiditeit van deze drie stoornissen, 2) het ontwerpen van een screening methode die gebruikt kan worden na traumatische verliezen (zoals verkeersongelukken en terroristische aanslagen) en 3) een effectiviteit studie naar de behandeling BEP-TG gericht op de co-morbiditeit van PCRS en PTSS.

Hoofdonderzoekers: Manik Djelantik, Paul Boelen, Rolf Kleber, Geert Smid
Looptijd: 2015-2019
Meer informatie: Manik Djelantik (a.a.a.m.j.djelantik@uu.nl)
Deelname: Heeft u korter dan een jaar geleden een verlies van een dierbare hebben meegemaakt en bent u bereid vragenlijsten in te vullen? Meldt u dan aan via www.paulboelen.nl/onderzoek/aanmelding. Of stuur een e-mail naar Paul Boelen (P.A.Boelen@uu.nl), onder vermelding van Onderzoek Rouw, met daarin uw naam en uw postadres. U krijgt dan binnen twee weken een informatiebrief en een vragenlijst toegestuurd

© 2022 NTVP - All Rights Reserved