Traumatic Grief Inventory-Self Report plus

Volledige naam Traumatic Grief Inventory-Self Report plus
Afkorting Traumatic Grief Inventory– Self Report plus
(TGI-SR+)
© Internationale versie
© Nederlandse vertaling Paul A. Boelen, Geert E. Smid en Lonneke I.M. Lenferink
2019
Verkrijgbaarheid Nederlandse vertaling Website NtVP
Gratis download Ja
Download/link: Instrument vrij verkrijgbaar via deze link.
Korte beschrijving De Traumatic Grief Inventory-Self Report plus (TGI-SR+) bestaat uit 22 items over rouwreacties. Deze items komen overeen met symptomen van een (i) persisterende complexe rouwstoornis zoals omschreven in de DSM-5 (APA, 2013), (ii) prolonged grief disorder zoals beschreven in de revisie van DSM-5 (DSM-5-TR APA, 2020), (iii) prolonged grief disorder zoals opgenomen in de ICD-11 (WHO, 2018) en (iv) prolonged grief disorder zoals voorgesteld door Prigerson et al. (2009).

Deze vragenlijst is gebaseerd op de 18-items tellende zelfrapportage vragenlijst de Traumatic Grief Inventory-Self Report (TGI-SR) (Boelen & Smid, 2017; Boelen, Djelantik, de Keijser, Lenferink, & Smid, 2018). De 18 items van de TGI SR overlappen met items 1 t/m 18 van het TGI-SR+. Vier items (item 19 t/m item 22) zijn toegevoegd voor het meten van symptomen van prolonged grief disorder volgens ICD-11 (WHO, 2018). Na de komst van prolonged grief disorder in de DSM-5-TR (APA, 2020) zijn TGISR+ items geselecteerd die overeenkomen met deze symptomen. De deelnemer wordt gevraagd om bij elk item aan te geven in hoeverre de desbetreffende rouwreactie, in de afgelopen maand, van toepassing is op een antwoordschaal van 1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = altijd.

Bent u of kent u iemand die een verlies heeft meegemaakt en wilt u weten in hoeverre u rouwreacties ervaart? Dan kunt u via onderstaande link de vragenlijst invullen. U krijgt dan vrijblijvend advies:

https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_57HJha2O0fi0fDE

CategoryMeetinstrumenten
© 2023 NTVP - All Rights Reserved