Traumagerichte behandeling effectief bij seksueel misbruik in kindertijd

Titel: The impact of childhood sexual abuse on the outcome of intensive trauma-focused treatment for PTSD

Auteurs: Anouk Wagenmans, Agnes Van Minnen, Marieke Sleijpen & Ad De Jongh

Achtergrond: Aangenomen wordt dat PTSS patiënten met een geschiedenis van seksueel misbruik minder baat hebben bij een traumagerichte behandeling dan PTSS patiënten zonder geschiedenis van sekuseel misbruik.
Doel: Het onderzoeken of de aanwezigheid van een geschiedenis van seksueel misbruik een negatief effect heeft op de uitkomsten van een intensieve traumagerichte PTSS behandeling.
Methode: PTSS patiënten, waarvan 83% met ernstige PTSS, namen deel in een therapie programma wat bestond uit 2×4 opeenvolgende dagen van Prolonged Exposure (PE) en EMDR therapie (acht sessies van elk). Tussen de sessies namen patienten deel aan sport activiteiten en psycho-educatie onderdelen. Voorafgaand aan de behandeling werd geen stabilisatiefase geimplementeerd. Metingen van 165 patiënten op PTSS symptoom scores, verkregen via klinische interviews en zelfrapportages, werden geanalyseerd. Voor-en na verschillen werden vergeleken tussen de vier traumagroepen; patiënten met een geschiedenis van seksueel misbruik voor de leeftijd van 12 jaar, seksueel misbruik in de adolescentie (tussen leeftijd van 12 en 18 jaar), seksueel misbruik op de leeftijd van 18 jaar en ouder, geen geschiedenis van seksueel misbruik.
Resultaten: Grote effectgroottes werden bereikt voor PTSS symptoom vermindering voor alle traumagroepen (Cohen’s d = 1.52–2.09). Op het klinische interview PTSS (KIP) en de Impact of Event Scale (IES) werd geen onderscheid in behandeluitkomst gevonden tussen de verschillende traumagroepen. Op de PTSS symptoom zelfrapportage (PSS-SR) werden geen verschillen gevonden behalve een klein effect tussen de groep met een geschiedenis van seksueel misbruik voor de leeftijd van 12 jaar en de groep zonder geschiedenis van seksueel misbruik.
Conclusie: De resultaten geven geen steun voor de hypothese dat een geschiedenis van seksueel misbruik in de kindertijd nadelige gevolgen heeft op de uitkomst van intensieve traumagerichte behandeling voor PTSS.

APA citatie: Wagenmans, A., Van Minnen, A., Sleijpen, M., & De Jongh, A. (2018). The impact of childhood sexual abuse on the outcome of intensive trauma-focused treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1430962. doi:10.1080/20008198.2018.1430962

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved