Informatie over Psychotrauma

Hieronder vindt u informatie die de client meer inzicht geeft in de achtergronden van psychotrauma, de gevolgen en de behandelmogelijkheden.
Allereerst vindt u een aantal (mogelijk) interessante video’s, daarna een aantal artikelen en daaronder een aantal factsheets die op verschillende aspecten van psychotrauma ingaan.

Video’s over Psychotrauma

shutterstock_301329191

PTSS, oorzaken en symptomen

Door Mariel Meewisse, klinisch psycholoog en voorzitter NtVP, is een korte video gemaakt over PTSS. Allereerst wordt toegelicht door welke gebeurtenissen PTSS kan ontstaan, wat de symptomen zijn en hoe je PTSS kan herkennen. Vervolgens wordt kort ingegaan op de behandelmethoden en op de relatie met de behandelaar.

Klik hier om de video te bekijken.

shutterstock_443020846

PTSS en behandelmogelijkheden

Door de Elfriede Dietrich Stichting en European Society for Traumatic Stress Studies is een uitgebreide video gemaakt die achtergrond geeft over het ontstaan van PTSS, PTSS klachten en de verschillende behandelmogelijkheden. De NtVP heeft zorg gedragen voor de Nederlandse vertaling.

De video toont interviews met vier PTSS patiënten en drie trauma-therapeuten die uitleggen wat PTSS is, hoe het voelt om PTSS te hebben en hoe succesvol een gespecialiseerde therapie kan zijn. De video is bedoeld om patiënten en hun naasten de aandoening te laten begrijpen en om professionele hulp te krijgen.

Klik hier om de video te bekijken.

Artikelen over Psychotrauma

shutterstock_145404022-klein

De bezem door je verleden

Hier kunt u een informatief artikel “de bezem door je verleden” over het verwerken van traumatische gebeurtenissen downloaden, dat recent geplaatst is in het blad gezondNu (3-2017). Voor meer informatie zie http://www.gezondnu.nl.

ptss-vrouw

PTSS onder de loep genomen

In dit interview legt GZ-Psycholoog en onderzoeker dr. Mirjam Mink-Nijdam uit dat er kort na een trauma vaak psychische klachten aanwezig kunnen zijn, waaronder concentratieproblemen en vermoeidheid. Maar deze zijn van kortdurende aard en verdwijnen zonder dat er hulp aan te pas hoeft te komen. Houden de klachten echter minstens een maand aan en gaan deze gepaard met een aantal andere klachten, dan is er sprake van PTSS. Voor meer informatie zie mijngezondheidgids.nl/PTSS-onder-loep-genomen

Factsheets over Psychotrauma

shutterstock_413913445-2

Oorzaken en gevolgen van Psychotrauma

In dit factsheet worden de oorzaken voor het ontstaan van psychotrauma toegelicht en wordt ingegaan op de gevolgen die psychotrauma kan hebben. Download de factsheet hier.

De International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) heeft een brochure uitgegeven om het bewustzijn over kindermishandeling en verwaarlozing te vergroten. Dankzij Prof. Dr. Miranda Olff is de brochure Informatie voor volwassenen met traumatische jeugdervaringen ook toegankelijk in het Nederlands.

shutterstock_164331419

Diagnostiek en indicatiestelling van traumagerelateerde stoornissen

In dit factsheet wordt toegelicht wat een post traumatische stress stoornis (PTSS)  is en wat de belangrijkste symptomen zijn van PTSS.  Vervolgens wordt toegelicht op welke wijze diagnostiek van PTSS wordt uitgevoerd, welke instrumenten hierbij worden gebruikt en op welke wijze een indicatie voor behandeling wordt vastgesteld.

Download de factsheet hier.

shutterstock_466543097

Behandelmethoden van Psychotrauma

In deze factsheet en infographic wordt ingegaan op de verschillende behandelmethodes voor psychotrauma. In de infographic wordt gelinkt naar video’s die uitleg geven over de behandelmethoden.

Download hier de infographic: Infographic Behandeling van PTSS_NtVP.
Download de factsheet hier.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: