Trauma gerelateerde veranderde staat van bewustzijn (TGVSB) bij PTSS patiënten met of zonder comorbide dissociatieve stoornissen

Auteurs: Harald Bækkelund, Paul Frewen, Ruth Lanius, Akiah Ottesen Berg & Espen Ajo Arnevik

Originele titel: Trauma Related Altered States of Consciousness (TRASC) in PTSD patients with or without comorbid Dissociative Disorders

Achtergrond: Het “4-D model” is voorgesteld als een theoretisch raamwerk voor het begrijpen en beschrijven van trauma-gerelateerde dissociatieve ervaringen, waarbij symptomen worden gecategoriseerd in trauma-gerelateerde veranderde staten van bewustzijn (TGVSB) en normale normaal wakend bewustzijn (NWB), die plaatsvinden langs vier dimensies: (1) tijd; (2) gedachten; (3) lichaam; en (4) emotie. Het voornaamste doel van deze studie was om de validiteit van dit model te evalueren bij patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) met en zonder comorbide dissociatieve stoornissen.
Methode: De voorspellingen van het 4-D model werden onderzocht bij 142 patiënten met PTSS, met (N=46) en zonder (N=96) comorbide dissociatieve stoornissen.
Resultaten: Zoals voorspeld door het 4-D model waren ervaringen van TGVSB minder frequent en specifiek meer gerelateerd aan andere maten van dissociatie, comorbiditeit van dissociatieve stoornis en meemaken van seksueel misbruik in de kindertijd vergeleken met de ervaringen van NWB. De verwachtte lagere intercorrelatie van TGVSB werd niet ondersteund.
Conclusie: Het 4-D model vertegenwoordigt een veelbelovend raamwerk voor het begrijpen van dissociatie bij trauma-gerelateerde stoornissen.

Kernwoorden: dissociatie; posttraumatische stressstoornis; dissociatieve stoornissen; trauma gerelateerde veranderde staten van bewustzijn; kindermisbruik en verwaarlozing; 4-D model

APA citatie:Bækkelund, H., Frewen, P., Lanius, R., Ottesen Berg, A., & Arnevik, E. A. (2018). Trauma-related altered states of consciousness in post-traumatic stress disorder patients with or without comorbid dissociative disorders.European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1544025. doi:10.1080/20008198.2018.1544025

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 12 oktober 2018, online gepubliceerd op 14 november 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved