Trajecten van veerkracht en disfunctie na potentieel trauma: een evaluatie en statistische evaluatie

De auters van dit artikel Isaac R.Galatzer-Levy, Sandy H.Huang en George A.Bonanno zijn verbonden aan de New York Universiteit en Colombia Universiteit. Het artikel is online gepubliceerd op 6 juni 2018 in het wetenschappelijk Journal Clinical Psychology Review.

Originele titel: Trajectories of resilience and dysfunction following potential trauma: A review and statistical evaluation

Gezien de snelle toename van trajectgebaseerde benaderingen om de klinische gevolgen van stress en potentieel traumatische gebeurtenissen (PTE’s) te bestuderen is het nodig om de nieuwe bevindingen te evalueren. Bij dit onderzoek werden convergenties / divergenties uit 54 onderzoeken naar de aard en prevalentie van responsroutes onderzocht. Potentiële bronnen van vertekening werden bepaald om toekomstig onderzoek te verbeteren. Van de 67 gevallen die voortkwamen uit de 54 onderzoeken, waren de meest consequent waargenomen trajecten na PTE’s veerkracht (waargenomen in: n= 63 gevallen), herstel (n= 49), chroniciteit (n= 47) en uitgesteld begin (n= 22). Het veerkrachttraject was de modale respons tussen de onderzoeken (gemiddeld 65,7% voor alle populaties, 95% CI [0,616, 0,698]), gevolgd door de prevalentie van herstel (20,8% [0,162, 0,258]), chroniciteit (10,6%, [0,086, 0,127]) en uitgesteld begin (8,9% [0,053, 0,133]). De geschatte bronnen van heterogeniteit waren voornamelijk het gevolg van bevolkingsverschillen in plaats van vertekening die werd waargenomen wanneer er geen gegevens beschikbaar waren. Globaal zijn de prototypische trajecten in relatief consistente verhoudingen geïdentificeerd in onafhankelijke studies waarbij veerkracht de modale respons is op potentieel traumatische gebeurtenissen. Trajectmodellen identificeren op robuuste wijze klinisch relevante responspatronen en zijn belangrijk voor het bestuderen van determinanten, consequenties en modificatoren na het meemaken van een potentieel traumatische gebeurtenis.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved