Trajecten van posttraumatische stress stoornissen bij kinderen na de Wenchuan aardbeving: Een longitudinale studie van vier jaar

Auteurs: Yiming Liang, Jin Cheng, Yueyue Zhou & Zhengkui Liu

Originele titel: Trajectories of posttraumatic stress disorders among children after the Wenchuan earthquake: a four-year longitudinal study

Achtergrond: Eerder onderzoek liet heterogene patronen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) zien bij kinderen na rampen. Echter, een duidelijke consensus aangaande de trajecten van PTSS bij kinderen na rampen is nooit bereikt.
Doel: De huidige studie onderzocht de trajecten van PTSS bij kinderen na blootstelling aan de Wenchuan aardbeving en exploreerde potentiële voorspellers van verschillende PTSS trajecten.
Methoden: Een longitudinale studie van 4 jaar werd uitgevoerd om 301 kinderen te volgen die geëvalueerd werden op PTSS symptomen ten gevolge van de Wenchuan aardbeving. Blootstelling aan trauma en enkele bestaande karakteristieken werden gemeten 4 maanden na de ramp, en PTSS symptomen werden gemeten 4 maanden, 16 maanden, 29 maanden, 40 maanden en 52 maanden na de ramp. De trajecten werden geïdentificeerd met Latent Growth Mixture Modeling, en de voorspellers werden geëxploreerd met multinomiale logistische regressie.
Resultaten: De volgende drie latente PTSS trajecten werden gevonden bij kinderen: veerkrachtig (74.9%), terugval (17.7%) en herstel (7.5%). Blootstelling aan trauma was sterker gerelateerd aan de meer ernstiger PTSS trajecten, het ervaren van trauma voorafgaand aan de aardbeving was sterker gerelateerd aan het hersteltraject en school was sterker gerelateerd aan het terugvaltraject.
Conclusie: Deze bevindingen bieden nieuwe inzichten in reacties van kinderen na rampen. Individuele heterogeniteit in posttraumatische reacties bestond. Deze langdurige longitudinale studie bevatte meer gedetailleerde en accurate informatie over de ontwikkeling van deze trajecten. Blootstelling aan trauma en eerdere traumatische ervaringen waren gerelateerd aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van PTSS.

Kernwoorden: posttraumatische stressstoornis, trajecten, kinderen, Wenchuan aardbeving, longitudinale studie

Citatie: Yiming Liang, Jin Cheng, Yueyue Zhou & Zhengkui Liu (2019) Trajectories of posttraumatic stress disorders among children after the Wenchuan earthquake: a four-year longitudinal study, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1586266

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 12 februari 2019, online gepubliceerd op 19 maart 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved